Suzuki Swift: Czynności obsługi okresowej

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Czynności obsługi okresowej

"R": Wymiana
"I" : Przegląd I w razie potrzeby naprawa, bądź wymiana "L": Smarowanie

UWAGA:

Czynności obsługi okresowej


UWAGA: Tabela podaje obsługi przewidziane w okresie do 80.000 km przebiegu. Przy wyższych przebiegach, obsługi należy wykonywać zachowując taką samą okresowość.

Czynności obsługi okresowej


UWAGA: 'Okresowość: (dotyczy Szwecji) R Dodatkowe wskazówki znajdują się w "Suplemencie" na końcu książki.

UWAGA: Pozycja 3-3 (i) dotyczy tylko 5000 i 10 000 km.

Pozycja 3-4 (Rj dotyczy tylko zakrętki zbiornika paliwa w klasie 1 i 3.

Pozycja 3-5 'R jest zalecaną czynnością obsługi.

Czynności obsługi okresowej


Obsługa okresowa

Poniższa tablica pokazuje, kiedy należy wykonywać okresową obsługę pojazdu. Podane jest tam w kilometrach i miesiącach, kiedy należy wyko ...

Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji

Jeśli pojazd jest użytkowany zazwyczaj w warunkach odpowiadających jednej z pozycji powyższego kodu trudnych warunków, zaleca się, aby odpowiedni ...

Categorie