Suzuki Swift: Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji

Jeśli pojazd jest użytkowany zazwyczaj w warunkach odpowiadających jednej z pozycji powyższego kodu trudnych warunków, zaleca się, aby odpowiednie czynności obsługowe były wykonywane w okresach zgodnych z poniższą tabelą.

Kod trudnych warunków

  1.  Regularne krótkie przejazdy
  2.  Jazda po nierównych/błotnistych drogach
  3.  Jazda po drogach pyllstych
  4. Jazda w bardzo niskiej temperaturze i/lub drogami posypanymi solą
  5.  Regularne krótkie przejazdy w bardzo niskiej temperaturze
  6.  Używanie paliwa ołowiowego

Kod trudnych warunków


Kod trudnych warunków


UWAGA: I - Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić lub wymienić R- Wymienić
*1 Sprawdzać lub wymieniać częściej, jeśli pojazd jest eksploatowany w warunkach pylistych

Czynności obsługi okresowej

"R": Wymiana "I" : Przegląd I w razie potrzeby naprawa, bądź wymiana "L": Smarowanie UWAGA:  Klasa 1: 1,01,1,31 (GAGLGLX-GS) - modele z el ...

Pasek napędu pompy wodnej

OSTRZEŻENIE Kiedy silnik pracuje, trzymaj ręce, włosy, ubranie, narzędzia itp. z dala od wentylatora i paska napędu pompy wodnej. Na ...

Categorie