Suzuki Swift: Pasek napędu pompy wodnej

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Pasek napędu pompy wodnej

Pasek napędu pompy wodnej


OSTRZEŻENIE Kiedy silnik pracuje, trzymaj ręce, włosy, ubranie, narzędzia itp. z dala od wentylatora i paska napędu pompy wodnej.

Nawet jeśli wentylator nie pracuje, może się on samoczynnie włączyć bez ostrzeżenia.

Upewnij się, że napięcie paska klinowego jest właściwe. Jeśli pasek jest zbyt luźny, może wystąpić niedostateczne ładowanie akumulatora, przegrzewanie silnika lub nadmierne zużycie paska. Kiedy przyciśnie się pasek kciukiem, pośrodku pomiędzy kółkami, ugięcie paska powinno mieścić się między poniższymi wartościami:

Pasek napędu pompy wodnej


6-8 mm

Pasek należy także sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wymiany lub regulacji paska, postępuje się następująco:

  1. Poluzować trzy śruby, mocujące alternator.
  2.  W razie potrzeby wymiany paska, przesunąć alternator w kierunku bloku silnika.

    Wymienić pasek na nowy.

  3.  W celu regulacji napięcia, przesunąć alternator do położenia, gdzie napięcie paska będzie w powyżej podanych granicach i dociągnąć trzy śruby mocujące.

Ugięcie nowego paska

5-7 mm

Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji

Jeśli pojazd jest użytkowany zazwyczaj w warunkach odpowiadających jednej z pozycji powyższego kodu trudnych warunków, zaleca się, aby odpowiedni ...

Olej silnikowy i filtr oleju

Właściwy olej Należy pamiętać, aby używany olej mieścił się w klasie API - SF lub SG (w przypadku GTi), albo SE, SD, SF lub SG ( ...

Categorie