Suzuki Swift: Olej silnikowy i filtr oleju

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Olej silnikowy i filtr oleju

Olej silnikowy i filtr oleju


Właściwy olej

Należy pamiętać, aby używany olej mieścił się w klasie API - SF lub SG (w przypadku GTi), albo SE, SD, SF lub SG (w przypadku GA, GL, GLX i GS). Odpowiednią gęstość oleju dobiera się wg powyższej tablicy.

Dla GTI, 1,61

W temperaturach powyżej -20C, szczególnie zalecamy używanie oleju SAE 10W-30.

Olej silnikowy i filtr oleju


Sprawdzanie poziomu oleju

Dla zachowania właściwego smarowania silnika, istotne jest utrzymanie prawidłowego poziomu oleju silnikowego. Poziom oleju sprawdza się, gdy pojazd stoi na poziomej płaszczyźnie. Pomiar, gdy samochód stoi na pochyłości, może być niedokładny.

Poziom oleju należy sprawdzać albo przed uruchomieniem silnika, albo co najmniej 2-3 minuty po jego zatrzymaniu.

Wyciągnąć miarkę poziomu oleju, zetrzeć olej czystą szmatką, wsunąć miarkę do oporu i ponownie wyciągnąć. Olej powinien sięgać na miarce do miejsca pomiędzy zaznaczoną górną i dolną granicą. Jeśli wskazania poziomu oleju są bliskie dolnej granicy, należy dodać oleju w takiej ilości, aby sięgał górnej kreski.

Sprawdzanie poziomu oleju


Uzupełnianie oleju

Uzupełnianie oleju


Zdjąć zakrętkę wlewu oleju i powoli wiać olej przez otwór wlewowy, aż do osiągnięcia górnej kreski na miarce. Należy uważać, aby nie wlać za dużo oleju, gdyż jest to niemal równie szkodliwe, jak jego brak. Po uzupełnieniu oleju, należy uruchomić silnik, aby pracował na biegu jałowym około minuty. Zatrzymać silnik, odczekać 2-3 minuty i ponownie sprawdzić poziom oleju.

Wymiana oleju silnikowego i filtru Olej silnikowy naleiy spuścić, dopóki silnik jest jeszcze rozgrzany.

Wymiana oleju silnikowego i filtru Olej silnikowy naleiy spuścić, dopóki silnik jest jeszcze rozgrzany.


 1.  Zdjąć zakrętkę wlewu oleju.
 2.  Umieścić naczynie na zużyty olej pod korkiem spustowym.
 3.  Przy pomocy klucza, odkręcić korek i spuścić olej.

Wymiana oleju silnikowego i filtru Olej silnikowy naleiy spuścić, dopóki silnik jest jeszcze rozgrzany.


Moment dokręcania 3,0-4,0 kGm

OSTRZEZENIE Temperatura oleju w silniku może być dostatecznie wysoka, aby poparzyć palce, kiedy poluzowany zostanie korek spustowy.

Należy poczekać do takiego ostygnięcia korka, aby móc go uchwycić gołą dłonią.

 1. Założyć korek spustowy wraz z podkładką.

  Dociągnąć kluczem dynamometrycznym do 3,0-4,0 kGm.

Wymiana filtru olejowego

Wymiana filtru olejowego


 1.  Przy pomocy klucza do filtrów, wykręcić i wyjąć filtr, obracając przeciwnie do zegara.
 2.  Czystą szmatką wytrzeć powierzchnię silnika w miejscu, gdzie umieszczony będzie nowy filtr.
 3.  Posmarować niewielką ilością oleju silnikowego okolice uszczelki gumowej nowego filtra oleju.
 4.  Wkręcić nowy filtr ręką, aż do zetknięcia uszczelki z powierzchnią silnika.

Wymiana filtru olejowego


Moment dokręcania: 1,2-1,6 kGm

ZALECENIE Aby właściwie dociągnąć filtr oleju, istotne jest dokładne określenie położenia, w którym uszczelka zetknie się z płaszczyzną przylegania.
 1. Dokręcić filtr o 3/4 obrotu od położenia zetknięcia z powierzchnią (lub momentem 1,2-1,6 kGm), przy pomocy klucza do filtrów.
ZALECENIE Aby uniknąć wycieków oleju, upewnij się, że filtr oleju jest szczelny, ale nie dokręcaj go zbyt mocno.

Wlać olej I sprawdzić szczelność

 1.  Wlać 3,3 litra oleju przez otwór wlewowy i założyć zakrętkę wlewu.
 2. Uruchomić silnik i dokładnie sprawdzić, czy olej nie wycieka spod filtra i korka spustowego. Pozwolić silnikowi pracować przy zróżnicowanych obrotach przez co najmniej 5 minut.
 3.  Zatrzymać silnik i odczekać kilka minut.

  Sprawdzić ponownie poziom oleju i uzupełnić w razie potrzeby. Sprawdzić szczelność.

ZALECENIE Przy wymianie filtrów oleju, zaleca się używanie oryginalnych filtrów SUZUKI.

W razie używania filtrów innych producentów, należy się upewnić, że są równorzędnej jakości i postępować zgodnie z Instrukcjami producenta.

 

ZALECENIE Wycieki oleju spod fittra oleju lub korka spustowegp, wskazują na nieprawidłową Instalację lub uszkodzenie uszczelki. Jeśli stwierdzony zostanie wyciek, lub powstaną wątpliwości co do prawidłowości dociągnięcia filtra, należy zwrócić się do stacji obęługl SUZUKI.

Pasek napędu pompy wodnej

OSTRZEŻENIE Kiedy silnik pracuje, trzymaj ręce, włosy, ubranie, narzędzia itp. z dala od wentylatora i paska napędu pompy wodnej. Na ...

Olej przekładniowy

Korek wlewowy i kontroli poziomu (O) Moment dokręcania: 3,6-5,4 kGm ...

Categorie