Suzuki Swift: Obsługa okresowa

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Obsługa okresowa

Poniższa tablica pokazuje, kiedy należy wykonywać okresową obsługę pojazdu. Podane jest tam w kilometrach i miesiącach, kiedy należy wykonać przegląd, regulację, smarowanie i inne czynności obsługowe. Odstępy międzyobsługowe powinny być skrócone, jeśli eksploatacja pojazdu odbywa się zazwyczaj w trudnych warunkach (patrz "Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji").

OSTRZEŻENIE SUZUKI zaleca, aby obsługę w zakresie oznaczonym gwiazdką (*) wykonywała autoryzowana stacja obsługi SUZUKI lub doświadczony mechanik samochodowy.

Jeśli potrafisz, możesz wykonywać obsługę w nieoznaczonych pozycjach, opierając się na zawartych w tym rozdziale wskazówkach. Jeśli nie będziesz pewien, czy uda Ci się dobrze wykonać którąś z nieoznaczonych gwiazdką czynności, zwróć się o jej wykonanie do autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

 

ZALECENIE Kiedykolwiek za|dzie potrzeba wymiany części w pojeździe, zaleca się użycie oryginalnych części zamiennych SUZUKI lub równorzędnych.

Zestaw narzędzi

Przedstawione powyżej narzędzia dostarczane są razem z samochodem. Mogą one być używane przy obsłudze codziennej i drobnych naprawach. ...

Czynności obsługi okresowej

"R": Wymiana "I" : Przegląd I w razie potrzeby naprawa, bądź wymiana "L": Smarowanie UWAGA:  Klasa 1: 1,01,1,31 (GAGLGLX-GS) - modele z el ...

Categorie