Suzuki Swift: Skrzynka bezpieczników

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Bezpieczniki –> Skrzynka bezpieczników

Skrzynka bezpieczników


Skrzynka bezpieczników jest umieszczona pod tablicą przyrządów od strony kierowcy.

Pokrywę skrzynki zdejmuje się przez przyciśnięcie z obu stron i ściągnięcie. Dla określenia wartości znamionowej i rozmieszczenia, należy posłużyć się listą bezpieczników, umieszczoną na wewnętrznej stronie pokrywy.

W celu wyjęcia bezpiecznika, należy go zaczepić haczykiem na brzegu pokrywy i wyciągnąć.

Skrzynka bezpieczników


OSTRZEZENIE Zawsze należy zastępować przepalony bezpiecznik zamiennikiem o właściwej wartości znamionowe] natężenia. Nigdy nie należy używać materiałów zastępczych takich Jak folia aluminiowa czy drut.

Jeśli wymieni się bezpiecznik I spali się on wkrótce potem, może to oznaczać poważną usterkę. Pojazd powinien być bezzwłocznie poddany przeglądowi przez autoryzowaną stację obsługi SUZUKI.

Skrzynka bezpieczników


Skrzynka bezpieczników


UWAGA: Należy pamiętać, aby w skrzynce bezpiecznikowej za wsze znajdowały się trzy bezpieczniki zapasowe, 10A, 15A i 2ÓA.

Bezpiecznik główny i bezpieczniki grupowe

2 BEZPIECZNIK GRUPOWY 50A CZERWONY zapalniczka/radio, cewka zapłonowa, przyrządy, wycieraczka/zmywacz, ogrzewanie szyby, światła kieru ...

Wymiana żarówek

ZALECENIE Częsta wymiana żarówek wskazuje potrzebę przeglądu układu elektrycznego. Powinna tego dokonać stacja obsługi SUZ ...

Categorie