Suzuki Swift: Opony

Opony


Właściwe dla kół przednich i tylnych ciśnienia opon podane są na naklejce "Ciśnienie powietrza w oponach" oraz w rozdziale "Specyfikacja" na końcu niniejszej książki. Ciśnienie, zarówno w przednich jak i tylnych kołach, powinno być zgodne ze specyfikacją. Należy zauważyć, że podane wartości ciśnień nie dotyczą małogabarytowego koła zapasowego.

Dla modelu 1,61

Od czasu do czasu należy sprawdzić płynne działanie pedału sprzęgła oraz poziom płynu hydraulicznego. Jeśli przy pełnym w ...

Sprawdzanie opon

Opony pojazdu należy sprawdzać okresowo, wykonując następujące czynności kontrolne:  Zmierzyć ciśnienie powietrza manometrem do ...

Categorie