Suzuki Swift: Płyn chłodzący

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Płyn chłodzący

Sprawdzanie poziomu płynu

Sprawdzanie poziomu płynu


Poziom płynu sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym, a nie w chłodnicy. Przy chłodnym silniku, poziom płynu powinien znajdować się między znakami "FULL" i "LOW".

Uzupełnianie płynu

Jeśli poziom płynu jest poniżej znaku "LOW", należy dolać płynu. Zdjąć pokrywę zbiornika wyrównawczego i dolać płynu, aż do osiągnięcia poziomu "FULL". Nigdy nie należy napełniać zbiornika powyżej znaku "FULL".

ZALECENIE
 •  Uzupełniając lub wymieniając płyn chłodzący, należy używać wysokiej jakości płynu nie zamarzającego i zapobiegającego korozji, na bazie glikolu etylowego, rozcieńczonego wodą destylowaną.

  Jeśli najniższa, spotykana w miejscu użytkowania, temperatura wynosi - 1 5 C lub więcej należy zrobić mieszankę o stężeniu glikolu przynajmniej 30%, ale nie więcej niż 50%. Jeśli jest to - 1 6 C lub mniej, należy przyrządzić mieszankę co najmniej 50%. Jeśli stężenie 50% nie zapewnia dostatecznej ochrony przed zamarznięciem, należy postąpić zgodnie z instrukcjami na opakowaniu płynu przeciwmroźnego, aby uzyskać żądany punkt zamarzania.

 •  Aby uniknąć wyciekania płynu, należy przy zakładaniu pokrywki zgrać strzałki na niej i zbiorniku.

Wymiana płynu chłodzącego

Wymiana płynu chłodzącego


 1. Przy chłodnym silniku zdjąć zakrętkę chłodnicy, powoli obracając ją w lewo do oporu. Obracając zakrętkę, nie należy jej przyciskać. Odczekać, aż ciśnienie się wyrówna, po czym przycisnąć zakrętkę i nadal obracać ją w kierunku przeciwnym do zegara.

Wymiana płynu chłodzącego


OSTRZEZENIE Kiedy temperatura płynu jest wysoka, zdejmowanie zakrętki chłodnicy jest niebezpieczne, gdyż może zostać wypchnięty parzący płyn I para pod ciśnieniem. Przed zdjęciem zakrętki należy odczekać, aż temperatura płynu obniży się.
 1. Zdjąć zbiornik wyrównawczy przez uniesienie go i całkowicie opróżnić.
 2.  Poluzować korek spustowy umieszczony u dołu chłodnicy i całkowicie zlać płyn do odpowiedniego pojemnika.
 3.  Włożyć zbiornik wyrównawczy i napełnić go płynem chłodzącym do znaku "FULL".
 4. Zakręcić korek spustowy na chłodnicy, napełnić chłodnicę płynem i założyć zakrętkę.
 5.  Po napełnieniu uruchomić silnik na 2-3 minuty na wolnych obrotach, aby usunąć powietrze z układu chłodzenia.
 6.  Zatrzymać silnik.
 7.  Sprawdzić ponownie poziom płynu w chłodnicy.

  Jeśli opadł, należy uzupełnić płyn.

ZALECENIE Wymiana płynu musi się odbywać przy pojeździe sto|ącym na poziomej płaszczyźnie.

Płyn w automatycznej skrzyni biegów

Właściwy płyn Należy używać płyn do przekładni automatycznych SUZUKI lub porównywalny jakościowo płyn marki DEXRON I ...

Płyn w zmywaczach szyb

Sprawdź, czy w zbiorniku jest płyn zmywający. W razie potrzeby uzupełnij. Używaj płynu do zmywania szyb o dobrej jakości, w razie potrze ...

Categorie