Suzuki Swift: Płyn w automatycznej skrzyni biegów

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa –> Płyn w automatycznej skrzyni biegów

Właściwy płyn

Właściwy płyn


Należy używać płyn do przekładni automatycznych SUZUKI lub porównywalny jakościowo płyn marki DEXRON II.

Kontrola poziomu płynu

Kontrola poziomu płynu


Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów należy sprawdzać w odstępach podanych w tablicy obsług okresowych. Jazda ze zbyt małą lub zbyt dużą ilością płynu może uszkodzić skrzynię.

Poziom płynu musi być sprawdzany podczas pracy silnika luzem na wolnych obrotach, w samochodzie stojącym na poziomej płaszczyźnie i gdy temperatura płynu jest co najmniej pokojowa. W celu sprawdzenia poziomu:

 1.  Zaciągnąć hamulec postojowy i uruchomić silnik przy położeniu "P" skrzyni. Pozwolić mu na pracę luzem przez dwie (1,01/1,31) lub pięć minut (1,61).
 2. Ze stopą na pedale hamulca, przesunąć dźwignię selektora przez wszystkie położenia, po czym wrócić do pozycji "P".
OSTRZEŻENIE Należy pamiętać o przyciskaniu pedału hamulca podczas poruszania dźwignią selektora, gdyż pojazd może nagle ruszyć.

UWAGA: Nie należy sprawdzać poziomu płynu bezpośrednio po jeździe przez dłuższy czas z dużą prędkością, lub jeździe miejskiej podczas upału. Aby wskazania poziomu płynu były dokładne, należy odczekać, aż płyn ostygnie (około 30 minut).

 1. (Silnik 1,01/1,31)
  Wyjąć miarkę bagnetową umieszczoną za wentylatorem chłodnicy. Ostrożnie dotknąć zwilżonego końca miarki, aby sprawdzić czy płyn jest ciepły (przynajmniej temperatura pokojowa). Jeśli jest zimny, włożyć miarkę na miejsce i przejechać pojazdem przynajmniej 8 km przed ponowieniem sprawdzenia.

  (Silnik 1,61)
  Wyjąć miarkę umieszczoną przy skrzyni biegów. Ostrożnie dotknąć zwilżonego końca miarki, aby sprawdzić, czy płyn jest gorący (około 65C). Jeśli jest ciepły lub chłodny, włożyć miarkę na miejsce i podgrzać płyn przez pracę silnika, aż do osiągnięcia przezeń temperatury ok. 65C.

 2. (Silnik 1,01/1,31)
  Jeśli płyn jest w temperaturze pokojowej lub cieplejszy, wytrzeć miarkę i wsunąć ją z powrotem, aż do oporu pokrywki. Wyciągnąć miarkę i odczytać poziom płynu.

  Poziom płynu powinien być pomiędzy dwoma wycięciami w zakresie "COLD" jeśli płyn nie jest gorący (ok. 20C). Jeśli płyn jest gorący (ok. 75C), poziom powinien mieścić się między wycięciami zakresu "HOT" na miarce.

  (Silnik 1,61)
  Wytrzeć miarkę i wsunąć ją na miejsce, aż do oporu pokrywki. Wyciągnąć miarkę i odczytać poziom płynu.

  Poziom płynu powinien mieścić się między znakami "FULL" a "LOW".

 3.  Dodać tylko tyle właściwego płynu, aby dopełnić do prawidłowego poziomu. Aby podnieść poziom z "LOW" na "FULL" potrzeba zaledwie 0,351 płynu.
ZALECENIE Po sprawdzeniu lub uzupełnieniu płynu, naleiy pamiętać o starannym wsunięciu miarki na miejsce.

Wymiana płynu

Ponieważ do wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów potrzebne są specjalne procedury, materiały i narzędzia, zaleca się powierzenie tej pracy autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Kontrola poziomu oleju przekładniowego

Aby sprawdzić poziom oleju przekładniowego, należy postępować następująco:  Zaparkować pojazd na poziomej płaszczyźnie ...

Płyn chłodzący

Sprawdzanie poziomu płynu Poziom płynu sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym, a nie w chłodnicy. Przy chłodnym silniku, poziom płynu pow ...

Categorie