Suzuki Swift: Użytkowanie pojazdu

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu

Kieszeń w oparciu fotela

Kieszeń ta służy do przechowywania lekkich i miękkich przedmiotów, takich jak rękawiczki, gazety lub inne czasopisma. OSTRZEŻENIE ...

Ostrzeienie odnośnie spalin

OSTRZEŻENIE Unikaj wdychania spalin. Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, potencjalnie zabójczy gaz, bezbarwny I bezwonny. Ponieważ ...

Categorie