Suzuki Swift: Holowanie przyczepy

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu –> Holowanie przyczepy

Ten samochód został przewidziany do przewozu osób i normalnej ilości bagażu, a nie do ciągnięcia przyczep. SUZUKI nie zaleca używania go do holowania przyczepy. Ciągnięcie przyczepy wpływa ujemnie na własności drogowe.

trwałość oraz na zużycie paliwa.

W niektórych krajach przepisy zezwalają jedynie na holowanie przyczep o ciężarze nie przekraczającym określonego maksimum; pojazdy sprzedawane w tych krajach mogą służyć do ciągnięcia lekkiej przyczepy pod warunkiem, że jej masa nie przekroczy wartości dozwolonej przepisami.

Jeśli używasz swego pojazdu do ciągnięcia przyczepy, powinieneś zawsze przestrzegać wymagań i zaleceń niniejszego rozdziału.

Jeśli masz zamiar holować przyczepę, ważny jest wybór wzajemnie do siebie pasujących - przyczepy i zaczepu holowniczego. Dobry specjalista może Ci tu pomóc.

ZALECENIE Holowanie przyczepy nakłada dodatkowe obcląienle na silnik, układ przeniesienia napędu I hamulce pojazdu. Nigdy nie ciągnij przyczepy podczas pierwszego 1000 km eksploatacji.

 

ZALECENIE W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, nie używaj zakresu "D" podczas holowania, chyba i e przyczepa jest lekka a droga płaska. W czasie normalnej jazdy używaj "2" lub "L" jeśli obciążenie jest duże, albo teren górzysty. Holowanie w zakresie "D" może spowodować przegrzanie płynu w skrzyni biegów (bez objawów ostrzegawczych), co może powodować uszkodzenie skrzyni.

Zaczepy holownicze

Używaj tylko takich haków holowniczych, które zostały zaprojektowane dla tego pojazdu i zaczepów, pasujących do haka holowniczego.

OSTRZEZENIE Nigdy nie używaj haka holowniczego, mocowanego na zderzaku pojazdu.

Łańcuchy zabezpieczające

Zawsze instaluj łańcuchy zabezpieczające pomiędzy samochodem a przyczepą. Skrzyżuj łańcuchy pod dyszlem przyczepy tak, aby nie opadł na drogę, gdyby przyczepa odpięła się z haka. Przestrzegaj zaleceń producenta, instalując łańcuchy. Zawsze zostaw wystarczający luz, aby umożliwić skręt. Nigdy nie dopuść do wleczenia się łańcucha po jezdni.

OSTRZEZENIE Nigdy nie mocuj łańcuchów do zderzaka samochodu; Zabezpiecz złącza tak, aby nie mogły się poluzować.

Oświetlenie przyczepy

Upewnij się, że przyczepa ma oświetlenie zgodne z lokalnymi przepisami. Przed rozpoczęciem holowania, zawsze sprawdź właściwe funkcjonowanie świateł przyczepy.

OSTRZEZENIE Nigdy nie przyłączaj oświetlenia przyczepy bezpośrednio do układu elektrycznego samochodu, gdyż grozi to uszkodzeniem tego układu.

Hamulce

OSTRZEŻENIE Jeśli używane są hamulce przyczepy, należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez producenta. Nigdy nie łącz przyczepy z układem hamulcowym samochodu, ani nie pobieraj prądu bezpośrednio z Jego okablowania.

Opony

OSTRZEZENIE Przy holowaniu przyczepy bardzo Istotne Jest, aby zarówno pojazd holujący, Jak i przyczepa, miały właściwe ciśnienie w oponach. Opony samochodu powinny być napompowane do ciśnienia podanego w naklejce "Ciśnienia w oponach". Jeśli tabelka podaje ciśnienie opon w warunkach załadowania ("LADEN"), tę wartość należy przyjąć. Opony przyczepy należy napełnić zgodnie ze specyfikacją, podaną przez producenta przyczepy.

Lusterka wsteczne

Upewnij się, że lusterka spełniają lokalne wymogi, odnośnie lusterek w pojazdach holujących przyczepy. Jeśli nie, zainstaluj odpowiednie lusterka, zanim rozpoczniesz holowanie.

Załadunek pojazdu/przyczepy

Aby prawidłowo załadować pojazd i przyczepę, musisz wiedzieć, jak zmierzyć ciężar całkowity przyczepy oraz nacisk na hak holowniczy.

Ciężar całkowity przyczepy, to ciężar tej przyczepy wraz z całym ładunkiem. Ciężar całkowity przyczepy można zmierzyć, umieszczając ją na wadze najazdowej.

Nacisk na hak holowniczy to skierowana w dół siła, wywierana na hak holowniczy przez zaczep sprzęgający przyczepy, gdy przyczepa jest całkowicie załadowana, a zaczep na normalnej wysokości. Do zmierzenia tego nacisku można posłużyć się wagą łazienkową.

Ciężar załadowanej przyczepy (ciężar całkowity przyczepy) nie powinien nigdy przekroczyć "Dpuszczalnego ciężaru przyczepy".

Ładunek w przyczepie powinien być tak rozłożony, aby nacisk na zaczep wynosił około 10% ciężaru przyczepy obciążonej, nie przekraczając jednak 50 kg. Przed holowaniem należy zmierzyć ciężar całkowity przyczepy i nacisk na zaczep, aby upewnić się, że ładunek jest prawidłowo rozłożony.

OSTRZEŻENIE Niewłaściwy rozkład ciężaru przyczepy może zakłócić kierowalność pojazdu oraz spowodować "wężykowanie" przyczepy na boki. Zawsze pamiętał, że nacisk na zaczep powinien wynosić około 10% ciężaru obciążonej przyczepy, nie więcej jednak niż 50 kg. Upewnij się również, czy ładunek jest dobrze zabezpieczony. Zaniedbania tych wymogów mogą doprowadzić do wypadku.

 

OSTRZEŻENIE Nigdy nie przeciążaj przyczepy ani pojazdu.

Ciężar obciążonej przyczepy nie może nigdy przekraczać "Zdolności holowania", zaś ciężar całkowity pojazdu (suma ciężarów pojazdu, pasażerów, ładunku przewożonego w pojeździe, urządzenia zaczepowego I nacisku na zaczep) nie może przekraczać "Dopuszczalnego Ciężaru Całkowitego Pojazdu" - podanych w rozdziale "Specyfikacja".

Dodatkowe ostrzeżenia, dotyczące holowania przyczepy

OSTRZEŻENIE Holując przyczepę, zawsze podłącz jej oświetlenie i załóż łańcuch bezpieczeństwa.

 

ZALECENIE Ponieważ holowanie przyczepy stwarza dodatkowe obciążenie dla pojazdu, wymagana będzie częstsza obsługa niż przy jego normalnej eksploatacji. Należy przestrzegać procedury, zalecanej dla trudnych warunków eksploatacji.

 

OSTRZEŻENIE Podczas holowania przyczepy pojazd zachowuje się Inaczej. Dla bezpieczeństwa własnego i innych powinno się przestrzegać następujących środków ostrożności:
 •  Przed holowaniem w normalnym ruchu drogowym przećwicz skręcanie, hamowanie I cofanie. Nie próbuj holować w warunkach drogowych, zanim nie będziesz pewien, że potrafisz prowadzić taki zestaw bezpiecznie.
 •  Nigdy nie przekraczaj dopuszczalne! wg przepisów prędkości, względnie 80 km/h - jeśli dopuszczalna prędkość jest wyższa.

  Nigdy nie jedź z prędkościami, przy których występuje podłużne lub poprzeczne kołysanie przyczepy. Jeśli zauważy się nawet niewielkie oznaki kołysania, należy zwolnić.

 •  Kiedy droga jest wilgotna, śliska lub nierówna, jedź wolniej, niż w przypadku suchej, gładkiej nawierzchni. Zbyt duża prędkość w złych warunkach drogowych może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
 •  Podczas cofania niezbędna jest pomoc z zewnątrz pojazdu.
 •  Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego odstępu, aby umożliwić bezpieczne hamowanie. Podczas holowania przyczepy, droga hamowania wydłuża się. Dla każdych 16 km/h szybkości potrzebna Jest przynajmniej |edna długość zestawu samochód-przyczepa odstępu od poprzedzającego pojazdu. Odległość ta winna być zwiększona, gdy droga jest śliska.
 •  Jeśli przyczepa ma hamulce najazdowe, należy uruchamiać hamulec pojazdu stopniowo, aby uniknąć szarpnięć, powodowanych blokowaniem hamulców przyczepy.
 •  Zwalniaj przed zakrętem i utrzymuj stałą prądkość na zakręcie. Przyspieszanie iub zwalnianie podczas skręcania może spowodować utratę panowania nad pojazdem.

  Pamiętaj o zachowaniu większego niż normalnie promienia skrętu, gdyż koła przyczepy będą bliżej środka skrętu, niż koła pojazdu (tzw. zachodzenie przyczepy).

 •  Unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowania. Szybkie manewry wykonuj tylko w razie konieczności.
 •  Zwolnij przy bocznym wietrze, bądź przygotowany na uderzenie przez strumień powietrza podczas mijania dużych pojazdów.
 • Uważaj podczas wyprzedzania. Zostaw wystarczające miejsce dla przyczepy podczas zmiany pasa ruchu, sygnalizuj zamiary ze znacznym wyprzedzeniem.
 •  Zwolnij i zredukuj bieg, zanim rozpoczniesz zjazd z długich lub stromych wzniesień. Próba zmiany biegu podczas jazdy w dół jest niebezpieczna.
 •  Unikaj "jazdy na hamulcach". Może to spowodować ich przegrzanie I utratę sprawności. Używaj w jak największym stopniu hamowania silnikiem.
 •  Ze względu na dodatkowe obciążenie przyczepą, silnik może się przegrzewać w upalne dni podczas podjazdu na długie lub strome wzniesienia. Zwracaj uwagę na wskaźnik temperatury silnika.

  Jeśli wskazuje on przegrzewanie, należy zjechać na pobocze i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Patrz "Przegrzewanie silnika" w rozdziale "Sytuacje awaryjne".

 

OSTRZEŻENIE Podczas parkowania samochodu spiętego z przyczepą, zawsze przestrzegaj następującej procedury.
 1.  Mocno naclśnlj hamulec pojazdu.
 2.  Zwróć się do pomocnika, aby podłożył klocki pod koła pojazdu I przyczepy, podczas gdy Ty będziesz trzymał pojazd "na hamulcu".
 3.  Powoli puść hamulec, pozwalając klockom przejąć obciążenie.
 4.  Zaciągnij całkowicie hamulec postojowy.
 5.  Przełącz skrzynię biegów na bieg pierwszy lub wsteczny I wyłącz silnik.

  Przełącz skrzynię automatyczną na "Park" i wyłącz silnik.

Ruszając z postoju:

 1.  Wyciśnlj sprzęgło (jeśli jest) i uruchom silnik.
 2.  Włącz bieg, zwolnij hamulec postojowy, powoli odjedź od klocków.
 3.  Zatrzymaj się, wciśnij i przytrzymaj hamulec.
 4.  Zwróć się do pomocnika o zabranie klocków.

Obniżenie zużycia paliwa

Poniższe wskazówki są pomocne w poprawieniu zużycia paliwa. Unikaj niepotrzebnej pracy na biegu jałowym: Jeli musisz czekać na postoju dłu ...

Wskazówki dotyczące prowadzenia

OSTRZEZENIE  Zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa. Kierowca I wszyscy pasażerówle powinni być w każdej ...

Categorie