Suzuki Swift: Konwerter katalityczny

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu –> Konwerter katalityczny

Konwerter katalityczny


Zadaniem konwertera katalitycznego, zainstalowanego w tym samochodzie, jest przekształcanie niebezpiecznych związków zawartych w spalinach w nieszkodliwą parę wodną, dwutlenek węgla i azot. Używanie paliwa ołowiowego w pojazdach wyposażonych w katalizator jest zabronione, ponieważ ołów dezaktywuje składniki redukujące niebezpieczne substancje w układzie katalizatora.

Konwerter jest skonstruowany tak, aby wystarczyć na cały okres eksploatacji pojazdu przy normalnym użytkowaniu i paliwie bezołowiowym. Konwerter nie wymaga specjalnej obsługi. Bardzo jest jednak ważne zachowanie właściwej regulacji silnika. Przerywanie silnika, spowodowane niewłaściwą regulacją, może pociągnąć za sobą przegrzanie katalizatora, a w następstwie - trwałe uszkodzenie jego i innych elementów samochodu.

ZALECENIE Aby zminimalizować moillwość uszkodzenia katalizatora, lub Innych elementów pojazdu:
  •  Należy utrzymywać silnik we właściwym stanie technicznym.
  •  W przypadku usterki silnika, zwłaszcza związanej z przerywaniem lub inną wyraźną utratą mocy, należy bezzwłocznie dokonać naprawy.
  •  Nie wyłączaj silnika ani nie odłączaj zapłonu, gdy włączony jest bieg, a pojazd porusza się.
  •  Nie próbuj uruchamiać pojazdu przez pchanie lub holowanie, względnie zjazd ze wzniesienia.
  •  Nie dopuszczaj do pracy silnika na biegu jałowym z odłączonymi przewodami wysokiego napięcia, jak ma to miejsce podczas badań diagnostycznych.
  •  Jeśli praca silnika na biegu jałowym wydaje się nierówna lub występują inne usterki, unikaj dłuższej pracy jałowej silnika.
  •  Nie dopuszczaj do stanu, gdy zbiornik paliwa jest niemal pusty.

 

OSTRZEŻENIE Uważaj podczas jazdy i postoju; konwerter katalityczny i inne elementy układu wydechowego mogą być bardzo gorące. Podobnie jak każdy inny pojazd, tak i ten nie powinien być zatrzymywany, ani jeździć w miejscach, gdzie łatwopalne materiały takie jak sucha trawa lub liście mogą zetknąć się z gorącym układem wydechowym.

Docieranie

ZALECENIE Przyszłe osiągi i niezawodność silnika zależą od staranności i umiaru w Jego wczesnej eksploatacji. Szczególnie ...

Obniżenie zużycia paliwa

Poniższe wskazówki są pomocne w poprawieniu zużycia paliwa. Unikaj niepotrzebnej pracy na biegu jałowym: Jeli musisz czekać na postoju dłu ...

Categorie