Suzuki Swift: Hamowanie

Odległość potrzebna, aby zatrzymać pojazd wzrasta wraz z jego prędkością. Droga hamowania np. przy 60 km/h jest około 4-krotnie większa niż przy prędkości 20 km/h. Rozpocznij hamowanie, gdy odległość od miejsca zatrzymania jest znaczna i zwalniaj stopniowo.

OSTRZEZENIE Jeśli woda dostanie się do hamulców, Ich działanie może być słabe i nieprzewidywalne.

Po prze|eidzle przez wodę lub myciu podwozia, sprawdi hamulce Jadąc z małą prędkością, czy mają normalną skuteczność. Jeśli hamulce są mniej skuteczne, nli zazwyczaj, osusz Je przez wielokrotne hamowanie podczas Jazdy z małą prędkością, aż dopóki nie odzyskają skuteczności.

Wspomaganie hamulców

Pojazd ten jest wyposażony we wspomaganie hamulców tzw. serwo. Jeśli wspomaganie nie działa wskutek zatrzymania silnika lub innej usterki, układ hamulcowy jest nadal sprawny na rezerwowym zasilaniu i pojazd może być całkowicie zatrzymany przez przyciśnięcie i przytrzymanie pedału. Rezerwa zostaje częściowo zużyta przy naciśnięciu pedału i zmniejsza się za każdym następnym jego naciśnięciem. Nie pompuj pedału.

OSTRZEZENIE Nawet bez zasilania rezerwowego w układzie hamulcowym, moina zatrzymać pojazd, przyciskając pedał hamulca mocniej, niż normalnie. Droga hamowania może Jednak się wydłużyć.

Używanie skrzyni biegów

Podczas ruchu wskazanego taką strzałką, przyciskaj przycisk selektora. Dźwignia selektora może być swobodnie przesuwana w zakres ...

Docieranie

ZALECENIE Przyszłe osiągi i niezawodność silnika zależą od staranności i umiaru w Jego wczesnej eksploatacji. Szczególnie ...

Categorie