Suzuki Swift: Używanie skrzyni biegów

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu –> Używanie skrzyni biegów

Podczas ruchu
wskazanego taką strzałką, przyciskaj przycisk selektora.

Dźwignia selektora może być
swobodnie przesuwana w zakresie wskazywanym taką strzałką bez przyciskania przycisku.

 

ZALECENIE Wybierając bieg, zwróć uwagę, aby nie przekręcić silnika. Jeśli pozwolisz, aby prędkość obrotowa silnika znalazła się w zaznaczonej czerwono strefie wskazań obrotomierza, może nastąpić poważne uszkodzenie silnika.

Automatyczna skrżynia biegów

Dźwignia selektora skrzyni biegów ma mechanizm blokujący, zabezpieczający przed niezamierzonym włączeniem lub przełączeniem z "P" (postój) na "R" (wsteczny), z "D" (jazda) na "2" i z "2" na "L". Aby zwolnić blokadę, należy wcisnąć przycisk blokujący, umieszczony na dźwigni selektora, od strony kierowcy, przed przełączeniem biegu.

Używanie skrzyni biegów


OSTRZEŻENIE Aby uniknąć nieoczekiwanego ruszenia pojazdu, zawsze wciśnij hamulec przed przełączeniem z "P" (postój) lub "N" (luz), na któryś z biegów do przodu lub do tyłu.

Do normalnej jazdy umieść dźwignię selektora w położenie "D" (jazda). Innych położeń selektora należy używać następująco:

P(postój)

Położenie to służy do zablokowania skrzyni biegów, kiedy pojazd jest zaparkowany lub podczas rozruchu silnika. Położenie "P" należy wybierać tylko wtedy, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany.

R (wsteczny)

Położenie to służy do cofania pojazdu. Upewnij się, że samochód jest całkowicie zatrzymany, zanim włączysz "R".

N (luz)

Położenia tego należy używać przy rozruchu po zgaśnięciu silnika podczas ruchu pojazdu.

Przy pomocy położenia "N" i wciśnięcia hamulca, można także unieruchomić pojazd podczas pracy silnika na luzie.

D (jazda)

Położenia tego używa się do normalnej jazdy do przodu. Gdy selektor znajduje się w położeniu "D", można uzyskać samoczynne przełączenie biegu na niższy (tzw. "kick-down") przez naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Im wyższa jest prędkość pojazdu, tym bardziej trzeba wcisnąć pedał przyspieszenia, aby nastąpiło przełączenie. Przy prędkościach przekraczających 50 km na godzinę konieczne jest wciśnięcie pedału "do podłogi".

W ten sposób uzyskuje się większe przyspieszenie podczas wyprzedzania.

2 ("dwójka")

Położenie to zapewnia większą moc podczas jazdy pod górę, oraz hamowanie silnikiem podczas zjazdu. Nie należy przełączać na "2" przy prędkościach powyżej 105 km/h w modelu GTi, 97 km/h w innych modelach 1,01 i 1,31 (GA, GL, GLX, GS) oraz 116 km/h w przypadku 1,61.

L ("jedynka")

W tym położeniu osiąga się maksymalną siłę pociągową podczas podjazdów, przejeżdżania przez głęboki śnieg lub błoto, służy ono też dla zapewnienia maksymalnego hamowania silnikiem podczas zjazdu ze stromych wzniesień. Nie należy przełączać na "1" przy prędkościach większych niż 50 km/h w modelach 1,01, 55 km/h w 1,31 i 61 km/h - 1,61.

ZALECENIE Pamiętaj o następujących środkach ostrożności, zabezpieczających przed uszkodzeniem automatycznej skrzyni biegów:
 •  Przed włączeniem "P" lub "R" upewnij się, że pojazd jest całkowicie zatrzymany.
 •  Nie przełączaj z "P" lub "N" na "R", "D", "2" ani "L", kiedy prędkość obrotowa silnika jest wyższa niż podczas pracy na biegu jałowym.
 •  Nie zwiększaj znacznie obrotów, gdy skrzynia jest w którymś z położeń jazdy ("R", "D", "2" lub "L") a koła przednie są nieruchome.
 •  Nie używaj "gazu" do zatrzymania pojazdu na wzniesieniu. Do tego służą hamulce.

Mechaniczna skrzynia biegów Ruszanie

Aby ruszyć, należy wcisnąć pedał sprzęgła i włączyć I bieg. Zwolniwszy hamulec postojowy, stopniowo zwolnić sprzęgło. Gdy da się słyszeć zmiana dźwięku pracy silnika, powoli przycisnąć gaz, jednocześnie nadal stopniowo zwalniając sprzęgło.

Zmiana biegów

Wszystkie biegi do przodu są zsynchronizowane, co umożliwia łatwą, cichą zmianę.

Przed zmianą biegu, najpierw zawsze należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła. Dla najlepszej gospodarki paliwem i własności jezdnych należy zmieniać biegi tak, jak pokazano w tabeli:

Zmiana biegów


* 1,01
** 1,31/1,61

OSTRZEŻENIE
 • Przed zjazdem w dół z długiego wzgórza zmniejsz prędkość I zredukuj bieg. Niższy bieg umożliwi hamowanie silnikiem.

  Unikaj Jazdy z wciśniętym hamulcem, gdyż może się on przegrzać, powodując utratę skuteczności.

 •  Jadąc po śliskiej nawierzchni, pamiętaj 0 zmniejszeniu prędkości przed redukcją biegu. Nagła zmiana prędkości obrotowej kół może spowodować poślizg 1 utratę panowania nad pojazdem.
 • Upewnij się, że pojazd Jest całkowicie zatrzymany, zanim włączysz wsteczny bieg.

 

ZALECENIE
 •  Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła, nie używał pedału sprzęgła Jako podnóżka podczas Jazdy, ani nie używaj sprzęgła do zatrzymania pojazdu na zboczu.

  Zmieniając bieg całkowicie wyciśnij sprzęgło.

 •  Nie podwyższaj nadmiernie obrotów podczas zmiany biegów lub ruszania.

  Zbyt wysokie obroty uniemożliwiają płynną Jazdę oraz skracają żywotność silnika.

Uruchamianie silnika

Przed uruchomieniem silnika:  Sprawdź, czy hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.  Ze skrzynią biegów mechaniczną - p ...

Hamowanie

Odległość potrzebna, aby zatrzymać pojazd wzrasta wraz z jego prędkością. Droga hamowania np. przy 60 km/h jest około 4-krotnie więk ...

Categorie