Suzuki Swift: Uruchamianie silnika

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu –> Uruchamianie silnika

Przed uruchomieniem silnika:

  1.  Sprawdź, czy hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.
  2.  Ze skrzynią biegów mechaniczną - przesuń dźwignię w położenie "luzu" i wciśnij całkowicie pedał sprzęgła. Przytrzymaj go w tym położeniu podczas rozruchu silnika.

    Ze skrzynią biegów automatyczną-przełącz w położenie "P" (postój) lub "N" (neutralne). (Właściwsze jest "P". Jeśli konieczne jest uruchomienie silnika podczas jazdy, przełącz na "N".)

UWAGA: Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów posiadają urządzenie blokady rozrusznika, uniemożliwiające uruchomienie rozrusznika, gdy skrzynia biegów jest w którymkolwiek z położeń jazdy.

OSTRZEZENIE Przed próbą uruchomienia silnika, sprawdź, czy hamulec ręczny |est całkowicie zaciągnięty, a skrzynia jest w położeniu "luzu" (lub "P").

 

ZALECENIE
  •  Przerwij uruchamianie rozrusznika natychmiast po rozpoczęciu przez silnik pracy, aby uniknąć jego uszkodzenia.
  •  Nie obracaj silnika rozrusznikiem jednorazowo przez ponad 5 sekund. Jeśli silnik nie zapali za pierwszą próbą, odczekaj 5-10 sekund, zanim ją ponowisz.

Uruchamiając zimny silnik W modelach z elektronicznym wtryskiem pallwa/ gaźnlkowych modelach 1,61:

W modelach 1,01/1,31 gaźnlkowych:

W bardzo niskich temperaturach (poniżej - 18C), lub gdy pojazd nie był przez kilka dni uruchamiany, dwu-, trzykrotnie wciśnij i puść pedał przyspieszenia, zanim rozpoczniesz obracanie silnika rozrusznikiem. Następnie przełączywszy kluczyk na "START", ze stopą zdjętą z pedału przyspieszenia obracaj silnik rozrusznikiem.

Uruchamiając ciepły silnik Modele 1,61 z elektronicznym wtryskiem paliwa/ modele 1,01/1,31: Przyciśnij pedał przyspieszenia do 1/3 skoku i obróć silnikiem, przekręcając klucz w położenie "START". Gdy silnik zaskoczy, puść klucz I pedał przyspieszenia.

Modele gaźnikowe 1,61: Używaj takiej samej procedury jak "Uruchamiając zimny silnik".

Czynności obsługi codziennej

Przed rozpoczęciem jazdy:  Sprawdź, czy szyby, lusterka, światła i światełka odblaskowe są czyste i nieuszkodzone.  Sprawdź ...

Używanie skrzyni biegów

Podczas ruchu wskazanego taką strzałką, przyciskaj przycisk selektora. Dźwignia selektora może być swobodnie przesuwana w zakres ...

Categorie