Suzuki Swift: Ostrzeienie odnośnie spalin

Suzuki Swift –> Użytkowanie pojazdu –> Ostrzeienie odnośnie spalin

OSTRZEŻENIE Unikaj wdychania spalin. Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, potencjalnie zabójczy gaz, bezbarwny I bezwonny. Ponieważ trudno jest samodzielnie stwierdzić obecność tlenku węgla, pamiętaj o podjęciu następujących środków ostrożności, pomagających w uniknięciu przedostawania się tlenku węgla do wnętrza pojazdu.
  •  Nie pozostawiaj silnika pracującego w garażu lub Innych pomieszczeniach zamkniętych.
  •  Nie parkuj przez dłuższy czas z pracującym silnikiem, nawet poza pomieszczeniami.

    Jeśli jest konieczne przebywanie przez krótki czas w zaparkowanym samochodzie z pracującym silnikiem, upewnij się, że dźwignia wlotu powietrza przestawiona jest na "powietrze z zewnątrz", a dmuchawa pracuje na wysokich obrotach.

  •  Unikaj używania pojazdu typu "hatchback" z otwartą klapą tylną. Jeśli niezbędna Jest jazda z otwartą klapą tylną, pamiętaj o zamknięciu wszystkich okien i ustawieniu wysokich obrotów dmuchawy przy poborze powietrza z zewnątrz.
  •  Aby umożliwić właściwe funkcjonowanie układu wentylacji, zawsze oczyszczaj kratkę wlotu powietrza przed szybą przednią ze śniegu, liści itp.
  •  Utrzymuj okolice rury wydechowej wolne od śniegu I innych substancji, w celu zmniejszenia gromadzenia się spalin pod pojazdem. Jest to szczególnie Istotne w razie postoju podczas śnieżycy.
  •  Kontroluj okresowo układ wydechowy, czy nie występują w nim uszkodzenia I nieszczelności. Wszelkie tego typu usterki powinny być natychmiast usuwane.

Użytkowanie pojazdu

...

Czynności obsługi codziennej

Przed rozpoczęciem jazdy:  Sprawdź, czy szyby, lusterka, światła i światełka odblaskowe są czyste i nieuszkodzone.  Sprawdź ...

Categorie