Chevrolet Aveo: Czynności kontrolne

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne

Przygotowywanie do eksploatacji po długim przestoju

W ramach przygotowywania samochodu do eksploatacji po długim przestoju należy:  Podłączyć zacisk ujemny akumulatora do instalacji elektryczn ...

Czynności obsługowe wykonywane samodzielnie

Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zap ...

Categorie