Chevrolet Aveo: Akumulator

Pojazdy bez systemu stop-start są wyposażone w akumulator kwasowoołowiowy.

Pojazdy z systemem stopstart są wyposażone w akumulator AGM, który nie jest akumulatorem kwasowo-ołowiowym. Zamontowany w samochodzie akumulator jest bezobsługowy, pod warunkiem że sposób użytkowania umożliwia odpowiednie ładowanie akumulatora.

Jazda na krótkich dystansach i częste uruchamianie silnika może rozładować akumulator. Unikać zbędnego korzystania z odbiorników energii elektrycznej

Akumulator


Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie ich do odpowiedniego punktu zbiórki.

Jeśli samochód nie będzie używany przez ponad cztery tygodnie, może dojść do rozładowania jego akumulatora. Odłączyć zacisk ujemny akumulatora od instalacji elektrycznej samochodu.

Przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania przewodów akumulatora należy bezwzględnie wyłączyć zapłon.

Ostrzeżenie Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji nie wolno zbliżać się do akumulatora z żarzącymi się materiałami. Wskutek eksplozji akumulatora może dojść do uszkodzenia pojazdu, wystąpienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Unikać styczności elektrolitu z oczami, skórą, tkaninami i powierzchniami lakierowanymi.

Elektrolit akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, który przy bezpośrednim kontakcie może powodować oparzenia skóry oraz korozję elementów samochodu.

W razie kontaktu ze skórą, umyć zagrożone miejsce wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Nie przechylać otwartego akumulatora.

Zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem.

Wymiana baterii

Uwaga Wszelkie odstępstwa od instrukcji podanych w tym punkcie mogą doprowadzić do tymczasowego wyłączenia systemu stop-start.

Używać wyłącznie akumulatorów, które pozwalają na zamontowanie skrzynki bezpieczników nad akumulatorem.

W pojazdach wyposażonych w system stop-start akumulator typu AGM (z absorpcyjną matą szklaną) należy wymieniać na akumulator tego samego typu.

Akumulator typu AGM można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce. Zaleca się używanie oryginalnych akumulatorów GM.

Uwaga Użycie akumulatora typu AGM innego niż oryginalny akumulator GM może spowodować pogorszenie działania systemu stop-start.

Zaleca się powierzenie wymiany akumulatora autoryzowanej stacji obsługi.

Ładowanie akumulatora

Ostrzeżenie W pojazdach z systemem stopstart należy dopilnować, by ładowania za pomocą ładowarki do akumulatorów napięcie ładowania nie przekroczyło 14,6 V. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora.

Naklejka ostrzegawcza

Naklejka ostrzegawcza


Znaczenie symboli:

Płyn hamulcowy

Ostrzeżenie Płyn hamulcowy jest trujący i powoduje korozję. Unikać jego styczności z oczami, skórą, tkaninami i powierz ...

Filtr oleju napędowego

Spuszczanie wody z filtra paliwa Jeśli woda zawarta w paliwie przedostanie się do silnika i układu paliwowego, może spowodować poważne uszkodzenie ...

Categorie