Chevrolet Aveo: Filtr oleju napędowego

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Filtr oleju napędowego

Spuszczanie wody z filtra paliwa

Jeśli woda zawarta w paliwie przedostanie się do silnika i układu paliwowego, może spowodować poważne uszkodzenie układu.

Gdy poziom wody w filtrze paliwa przekroczy pewną wartość, zaświeci się lampka ostrzegawcza .


Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie spuścić wodę z filtra paliwa.

Przestroga Przed przystąpieniem do spuszczania należy dokładnie zapoznać się ze sposobem wykonania tej czynności.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Spuszczanie wody z filtra paliwa


  1. Znaleźć filtr paliwa w sąsiedztwie zbiornika paliwa.
  2.  Umieścić pojemnik na wodę pod filtrem paliwa.
  3.  Obrócić korek spustowy w lewo za pomocą śrubokrętu z płaską końcówką.
  4.  Poczekać, aż wypłynie cała woda, a następnie obrócić korek spustowy w prawo, aby go zamknąć.
  5.  Przed uruchomieniem silnika przeprowadzić procedurę zalania filtra w następujący sposób: Włączyć zapłon, odczekać około 5 sekund, po czym przekręcić kluczyk w położenie LOCK.

    Czynności te należy powtórzyć więcej niżrazy.

Przestroga Kontynuowanie jazdy przy świecącej się lampce ostrzegawczej może
spowodować poważne uszkodzenie układu paliwowego.

Należy niezwłocznie spuścić wodę z filtra paliwa.

Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Włączyć zapłon trzykrotnie, za każdym razem na 15 sekund. Następnie uruchomić rozrusznik silnika na czas nie dłuższy niż 40 sekund. Po upływie co najmniej 5 sekund powtórzyć te czynności.

Jeśli nadal nie można będzie uruchomić silnika, zwrócić się do serwisu.

Akumulator

Pojazdy bez systemu stop-start są wyposażone w akumulator kwasowoołowiowy. Pojazdy z systemem stopstart są wyposażone w akumulator AGM, który ...

Wymiana piór wycieraczek

Sprawne działanie wycieraczek ma istotne znaczenie dla zapewnienia dobrej widoczności i bezpieczeństwa jazdy. Należy regularnie sprawdzać stan pi&oacut ...

Categorie