Chevrolet Aveo: Układ kontroli żywotności oleju silnikowego

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Układ kontroli żywotności oleju silnikowego

Pojazd został wyposażony w układ komputerowy, który informuje, kiedy należy zmienić olej silnikowy i filtr.

Układ wykorzystuje informacje o obrotach i temperaturze silnika oraz o przebiegu pojazdu.

W zależności od warunków eksploatacyjnych, przebieg, przy którym pojawiają się informacje o wymaganej wymianie oleju, może się znacznie zmieniać.

Aby układ czasu eksploatacji oleju działał prawidłowo, konieczne jest jego wyzerowanie podczas każdej wymiany oleju.

Gdy układ obliczy, że czas eksploatacji oleju uległ skróceniu, informuje, że wymagana jest jego wymiana.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawi się kod komunikatu 82 (Wkrótce wymienić olej silnikowy).

Jak najszybciej wymienić olej w ciągu najbliższego 1000 km.

W przypadku jazdy w bardzo sprzyjających warunkach możliwe jest, że układ czasu eksploatacji oleju nie będzie informował o konieczności wymiany oleju nawet przez rok. Olej silnikowy i filtr musi być zmieniany przynajmniej raz do roku i w tym czasie układ musi być wyzerowany.

Autoryzowana stacja obsługi dysponuje przeszkolonym personelem serwisowym, który wykona te czynności i wyzeruje układ.

Bardzo ważne jest także regularne sprawdzanie oleju pomiędzy wymianami i zachowanie prawidłowego poziomu.

Jeśli układ został przypadkowo wyzerowany, należy wymienić olej w ciągu 5000 km od ostatniej wymiany oleju.

Po wymianie oleju należy wyzerować układ monitorowania przydatności oleju silnikowego. Zaleca się skorzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi.

Sposób wyzerowania układu czasu eksploatacji oleju silnikowego

Układ należy wyzerować podczas każdej wymiany oleju silnikowego, aby mógł obliczyć następną wymianę oleju.

  1. Włączyć zapłon bez uruchamiania silnika.

Sposób wyzerowania układu czasu eksploatacji oleju silnikowego


  1. Przy pomocy przycisku MENU i pokrętła na dźwigni kierunkowskazów przewinąć opcje widoczne na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) do momentu wyświetlenia pozycji Wskaźnik żywotności oleju silnikowego.

Sposób wyzerowania układu czasu eksploatacji oleju silnikowego


  1. Nacisnąć przycisk SET/CLEAR w celu zresetowania wskaźnika żywotności oleju do wartości 100%.
  2.  Wyłączyć zapłon.

Należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie zresetować wskaźnika żywotności oleju silnikowego w okresie między wymianami oleju. Nie ma możliwości ponownego precyzyjnego ustawienia wskaźnika.

Jeśli kod komunikatu 82 (Wkrótce wymienić olej silnikowy) ponownie pojawi się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) po uruchomieniu silnika, oznacza to, że układ kontroli żywotności oleju silnikowego nie został zresetowany.

Powtórzyć procedurę.

Przestroga Należy pamiętać o zresetowaniu układu kontroli żywotności oleju silnikowego po każdej wymianie oleju.

Olej silnikowy

Zalecane jest ręczne sprawdzanie poziomu oleju silnikowego przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Kontrolę należy przeprowadzać po ...

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów nie jest konieczne. W razie wystąpienia problemu, np. wycieku, skorzystać z p ...

Categorie