Chevrolet Aveo: Pokrywa silnika

Czynności obsługowe wykonywane samodzielnie

Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zap ...

Otwieranie

Pociągnąć dźwignię zwalniającą i ustawić ją z powrotem w położeniu wyjściowym. Nacisnąć zapad ...

Categorie