Chevrolet Aveo: Olej przekładniowy do manualnej skrzyni biegów

Chevrolet Aveo –> Pielęgnacja samochodu –> Czynności kontrolne –> Olej przekładniowy do manualnej skrzyni biegów

Przestroga Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się dokładnie z instrukcją jej wykonania.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Olej przekładniowy do manualnej skrzyni biegów


  1. Wyłączyć silnik i poczekać, aż manualna skrzynia biegów ostygnie.
  2.  Wykręcić korek wlewu.
  3. Jeżeli poziom oleju przekładniowego jest niski, uzupełnić olej do wysokości dolnej krawędzi otworu korka wlewu.
  4.  Po uzupełnieniu oleju do właściwego poziomu wkręcić mocno korek.
Przestroga Użycie niewłaściwego oleju/płynu może spowodować uszkodzenie pojazdu. Zawsze stosować oleje/ płyny wymienione w punkcie Zalecane płyny i środki smarne.

 

Przestroga Nie przepełniać skrzyni biegów olejem przekładniowym.

Może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

 

Ostrzeżenie Ciepło emitowane przez silnik, skrzynię biegów lub płyny eksploatacyjne może spowodować oparzenia.

Przed dotknięciem skrzyni biegów, poczekać, aż ostygnie.

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów nie jest konieczne. W razie wystąpienia problemu, np. wycieku, skorzystać z p ...

Silnikowy filtr powietrza

Odkręcić obie śruby.  Zwolnić zatrzaski pokrywy filtra powietrza i otworzyć pokrywę.  Wymienić filtr na nowy.  Zamk ...

Categorie