Chevrolet Aveo: Płyn chłodzący

W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -30 C.

W krajach o bardzo zimnym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -40 C.

Należy utrzymywać odpowiednie właściwości płynu niskokrzepliwego.

Przestroga Używać tylko płynów niskokrzepliwych przeznaczonych dla tego modelu samochodu.

Poziom płynu chłodzącego

Przestroga Zbyt niski poziom płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie silnika.

Poziom płynu chłodzącego


Poziom zimnego płynu chłodzącego powinien sięgać powyżej oznaczenia.

W razie potrzeby dolać odpowiednią ilość płynu.

Ostrzeżenie Nigdy nie zdejmować korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik lub chłodnica są rozgrzane.

Może to spowodować poważne obrażenia ciała. Przed otwarciem korka silnik musi ostygnąć.

Ostrożnie otworzyć korek, by umożliwić stopniowe wyrównanie ciśnienia.

Uzupełniać roztworem wody destylowanej i zatwierdzonego środka zapobiegającego zamarzaniu. Dobrze zamocować korek wlewu. Skład płynu chłodzącego oraz przyczynę jego utraty należy sprawdzić / naprawić w serwisie.

Uwaga Jeśli poziom płynu chłodzącego spadnie poniżej oznaczenia, uzupełnić chłodnicę mieszaniną wody zdemineralizowanej i płynu niskokrzepliwego na bazie kwasu organicznego w stosunku 56:44 (56% wody).

W celu zapewnienia lepszej ochrony przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych stosować mieszaninę 48 procent wody i 52 procent płynu niskokrzepliwego.

Przestroga Stosowanie zwykłej wody lub mieszaniny o nieodpowiednich proporcjach objętości może spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.

W układzie chłodzenia nie stosować zwykłej wody, alkoholu ani płynu niskokrzepliwego na bazie metanolu.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania lub nawet zapalenia się silnika.

 

Przestroga Płyn chłodzący może być substancją niebezpieczną.

Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu płynu chłodzącego ze skórą.

Po zakończeniu pracy z płynem chłodzącym umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Płyn chłodzący może podrażniać skórę, a w przypadku połknięcia może być przyczyną choroby, a nawet śmierci.

 

Przestroga Nie jest konieczne uzupełnianie płynu chłodzącego częściej niż podano w harmonogramie przeglądów.

W przypadku konieczności częstego uzupełniania płynu chłodzącego niezbędne może być wykonanie przeglądu silnika.

W celu sprawdzenia układu chłodzenia należy zwrócić się do serwisu.

Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Silnikowy filtr powietrza

Odkręcić obie śruby.  Zwolnić zatrzaski pokrywy filtra powietrza i otworzyć pokrywę.  Wymienić filtr na nowy.  Zamk ...

Płyn do wspomagania układu kierowniczego

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego Jeżeli samochód jest wyposażony w elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, płyn wspomagania u ...

Categorie