Mazda 2: i-ACTIVSENSE

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE

i-ACTIVSENSE to zbiorcze określenie grupy zaawansowanych systemów dbających o bezpieczeństwo i wspomagających kierowcę podczas jazdy, które do swego działania wykorzystują urządzenia wykrywające, jak kamera FSC oraz czujniki radarowe. Obejmują one systemy bezpieczeństwa czynnego oraz systemy bezpieczeństwa chroniące przez zderzeniem.

Systemy te zaprojektowano jako elementy asystujące kierowcy w bezpiecznej jeździe, poprzez ograniczanie jego obciążenia psychicznego i fizycznego, a także pomagające uniknąć kolizji lub przynajmniej złagodzić jej skutki. Jednak, ponieważ każdy system ma pewne ograniczenia, należy zawsze ostrożnie prowadzić samochód i nie polegać wyłącznie na działaniu systemów.

Technologia bezpieczeństwa aktywnego

Technologia bezpieczeństwa czynnego (Active Safety Technology) sprzyja bezpiecznej jeździe, pomagając kierowcy rozpoznawać potencjalne zagrożenia i zapobiegać wypadkom.

Technologia bezpieczeństwa aktywnego obejmuje wymienione poniżej systemy, które zwiększają świadomość kierowcy i sprzyjają bezpiecznej jeździe.

Systemy wspierające świadomość kierowcy

Widoczność nocą

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)

Wykrywanie z przodu/z tyłu

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

System monitorowania martwego pola (BSM).

Wykrywanie przeszkody z tyłu podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

System wspomagający kierowcę

Regulowany ogranicznik prędkości

Technologia ochrony przed zderzeniem

Technologię ochrony przedzderzeniowej zaprojektowano, by wspierać kierowcę w zapobieganiu kolizjom (w sytuacjach, w których można ich uniknąć) lub w łagodzeniu ich skutków.

Technologię ochrony przedzderzeniowej wykorzystują następujące systemy.

Ograniczanie szkód kolizyjnych przy niskim zakresie prędkości samochodu

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) SCBS (Smart City Brake Support).

Urządzenia wykrywające

Kamera FSC

Kamera FSC określa warunki przed samochodem podczas podróży w nocy i wykrywa pasy ruchu. Z kamery FSC korzystają również następujące systemy:

Kamera FSC zainstalowana jest w górnej części szyby przedniej, obok lusterka wstecznego.

Patrz rozdział "Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)" na stronie 4-134.

Czujnik laserowy

Czujnik laserowy emituje bliską podczerwieni wiązkę laserową i odbiera wiązkę odbijaną od powierzchni pojazdu lub przeszkody z przodu, po czym wykryta wiązka jest wykorzystywana do wykonywania pomiarów. Czujnik laserowy wykorzystywany jest przez system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS).

Czujnik laserowy zainstalowany jest w górnej części szyby przedniej, obok lusterka wstecznego.

Patrz rozdział "Czujnik laserowy" na stronie 4-136.

Czujniki radarowe (tylne)

Czujniki radarowe (tylne) działają, wykrywając fale radiowe odbijane od samochodu zbliżającego się z tyłu lub przeszkody, a wysyłane przez te właśnie czujniki. Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące systemy:

Czujniki radarowe (tylne) zainstalowane są wewnątrz zderzaka tylnego, jeden z prawej a drugi z lewej strony.

Patrz rozdział "Czujnik radarowy (tylny)" na stronie 4-138.

Wspomaganie układu kierowniczego

Wspomaganie kierownicy działa tylko wtedy, gdy pracuje silnik. Jeśli silnik jest wyłączony lub wspomaganie układu kierowniczego nie działa, n ...

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC) określa za pomocą kamery monitorującej przestrzeń przed s ...

Categorie