Mazda 2: System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RTCA) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru obu stron tylnej części samochodu podczas cofania i ostrzega go o obecności pojazdów zbliżających się z tyłu.

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu RCTA wykrywa pojazdy nadjeżdżające z lewej i z prawej strony samochodu podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego, po czym powiadamia kierowcę o możliwym zagrożeniu za pomocą lampek ostrzegawczych i sygnału ostrzegawczego systemu BSM.

System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)


Działanie systemu monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

1. System RCTA zaczyna działać po ustawieniu dźwigni zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) lub dźwigni wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) w pozycji biegu wstecznego (R).

2. W razie ryzyka kolizji z pojazdem nadjeżdżającym miga lampka ostrzegawcza systemu BSM i jednocześnie emitowany jest sygnał ostrzegawczy tego systemu.

Działanie systemu monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)


OSTRZEŻENIE

Zawsze sprawdzaj wzrokowo otoczenie, zanim włączysz w samochodzie bieg wsteczny: System ten ma wyłącznie na celu pomagać użytkownikowi w sprawdzaniu obecności nadjeżdżających z tyłu pojazdów podczas cofania. W wyniku pewnych ograniczeń w działaniu tego systemu lampka ostrzegawcza systemu BSM może nie migać lub jej miganie może być opóźnione, nawet jeśli za Twoim samochodem przejeżdża inny pojazd. Jako kierowca musisz zawsze sam sprawdzać otoczenie pojazdu.

UWAGA

W poniższych okolicznościach lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM włącza się i działanie systemu jest zatrzymywane. Jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM świeci światłem stałym, samochód należy poddać kontroli.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

W poniższych okolicznościach czujniki radarowe (tylne) nie mogą wykryć obiektów lub wykrywanie ich może być utrudnione.

W poniższych okolicznościach zauważenie świecących/migających lampek ostrzegawczych systemu BSM w lusterkach zewnętrznych może być utrudnione.

Wyłącz system RCTA podczas holowania przyczepy lub gdy z tyłu samochodu zainstalowany jest na przykład bagażnik na rowery lub inne akcesorium.

W przeciwnym razie fale radiowe emitowane z czujnika radarowego będą blokowane, powodując niewłaściwe działanie systemu.

System monitorowania martwego pola (BSM)

System monitorowania martwego pola (BSM) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru obu stron tylnej części samochodu podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecno ...

Regulowany ogranicznik prędkości

Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkoś& ...

Categorie