Mazda 2: System monitorowania martwego pola (BSM)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System monitorowania martwego pola (BSM)

System monitorowania martwego pola (BSM) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru obu stron tylnej części samochodu podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni.

System monitorowania martwego pola (BSM) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu podczas jazdy do przodu z prędkością 30 km/h lub wyższą i w zależności od okoliczności włącza lampki ostrzegawcze systemu BSM w lusterkach zewnętrznych samochodu. Po włączeniu kierunkowskazu, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu po stronie, z której świeci się lampka ostrzegawcza systemu BSM, system ostrzega kierowcę o wykryciu pojazdu w monitorowanym obszarze, włączając lampkę ostrzegawczą systemu monitorowania martwego pola (BSM) i emitując sygnał ostrzegawczy.

Obszar monitorowany przez system obejmuje pasy ruchu po obu stronach samochodu oraz odcinek od tylnej części drzwi przednich do około 50 m za pojazdem.

System monitorowania martwego pola (BSM)


OSTRZEŻENIE

Zawsze sprawdzaj wzrokowo otoczenie przed dokonaniem zmiany pasa ruchu: System ten ma wyłącznie na celu pomagać użytkownikowi w sprawdzaniu obecności nadjeżdżających z tyłu pojazdów podczas zmiany pasa ruchu.

W wyniku pewnych ograniczeń w działaniu tego systemu lampka ostrzegawcza systemu BSM może nie migać lub jej miganie może być opóźnione, nawet jeśli na sąsiednim pasie ruchu znajduje się pojazd. Jako kierowca musisz zawsze sam sprawdzać otoczenie pojazdu.

UWAGA

System BSM będzie działał, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymienione poniżej warunki:

System BSM nie będzie działał w następujących okolicznościach.

W poniższych okolicznościach lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM włącza się i działanie systemu jest zatrzymywane. Jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM świeci światłem stałym, samochód należy poddać kontroli.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

W poniższych okolicznościach czujniki radarowe (tylne) nie mogą wykryć obiektów lub wykrywanie ich może być utrudnione.

W poniższych okolicznościach włączenie się lampek ostrzegawczych i sygnału ostrzegawczego systemu BSM może nie nastąpić lub może być opóźnione.

Jeśli droga jest bardzo wąska, mogą być wykrywane pojazdy dwa pasy dalej. Strefa monitorowana przez czujniki radarowe (tylne) jest ustawiona dla jezdni o standardowej szerokości stosowanej na drogach ekspresowych.

Lampki ostrzegawcze systemu BSM mogą włączyć się w sytuacji zareagowania na obiekty stacjonarne na drodze lub poboczu drogi, jak barierki ochronne, tunele, ekrany boczne czy pojazdy zaparkowane.

System monitorowania martwego pola (BSM)


W poniższych okolicznościach zauważenie świecących/migających lampek ostrzegawczych systemu BSM w lusterkach zewnętrznych może być utrudnione.

System ten przełącza się na system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) po ustawieniu dźwigni zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) lub dźwigni wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) w pozycji biegu wstecznego (R).

Patrz rozdział "System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)" na stronie 4-119.

Lampki ostrzegawcze systemu BSM/Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

System BSM lub system RCTA powiadamia kierowcę o obecności pojazdów na sąsiednich pasach z tyłu samochodu za pomocą lampek ostrzegawczych i sygnału ostrzegawczego systemu BSM, gdy systemy te działają.

Lampki ostrzegawcze systemu BSM

Lampki ostrzegawcze systemu BSM są wbudowane w lewe i prawe lusterko zewnętrzne samochodu. Lampki ostrzegawcze włączą się, gdy na sąsiednim pasie ruchu zostanie rozpoznany zbliżający się od tyłu pojazd.

Lampki ostrzegawcze systemu BSM


Lampka ostrzegawcza usterki włącza się po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jazda do przodu (Działanie system monitorowania martwego pola (BSM))

System monitorowania martwego pola (BSM) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu samochodu i w zależności od okoliczności włącza lampki ostrzegawcze systemu BSM w lusterkach zewnętrznych. Ponadto, gdy lampka ostrzegawcza systemu BSM świeci się, jeśli zostanie włączony kierunkowskaz, aby zasygnalizować skręcanie w tę stronę, z której lampka ta świeci się, lampka ostrzegawcza systemu BSM zacznie migać.

Cofanie (Działanie systemu monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA))

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z lewej i z prawej strony Twojego samochodu i w takiej sytuacji zaczynają migać lampki ostrzegawcze systemu BSM.

Funkcja wyłączania przyciemniania lampek ostrzegawczych

Gdy przełącznik świateł znajduje się w pozycji   lub
, jasność lampek ostrzegawczych
systemu BSM jest przyciemniona.

Jeśli widoczność lampek ostrzegawczych systemu BSM jest utrudniona z powodu dużego natężenia światła otoczenia, na przykład podczas jazdy po drogach pokrytych śniegiem lub podczas mgły, naciśnij przycisk wyłączania przyciemnienia, aby zwiększyć jasność świecących lampek ostrzegawczych systemu BSM.

Patrz "Podświetlenie zestawu wskaźników" na stronie 4-34.

Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

Sygnał ostrzegawczy systemu BSM jest emitowany wtedy, kiedy miga lampka ostrzegawcza systemu BSM.

Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu monitorowania martwego pola (BSM)


Lampka ostrzegawcza usterki włącza się po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu monitorowania martwego pola (BSM) włącza się po naciśnięciu wyłącznika systemu BSM w celu wyłączenia tego właśnie systemu, a także w celu wyłączenia systemu monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA).

Usterka w systemie może być sygnalizowana w następujących okolicznościach. Poddaj samochód kontroli przez Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłącznik systemu monitorowania martwego pola (BSM)

Wyłącznik systemu monitorowania martwego pola (BSM)


Po naciśnięciu wyłącznika systemu monitorowania martwego pola (BSM) systemy BSM i RCTA są wyłączane, a w zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM.

Ponowne naciśnięcie wyłącznika spowoduje włączenie systemów BSM oraz RCTA i wtedy lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM gaśnie.

UWAGA

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning System, w skrócie LDWS), informuje kierowcę o możliwości wykrocz ...

System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)

System monitorującego ruch poprzeczny przy cofaniu (RTCA) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru obu stron tylnej części samochodu podczas cofania i ostrzega go o ...

Categorie