Mazda 2: System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning System, w skrócie LDWS), informuje kierowcę o możliwości wykroczenia poza pas ruchu, po którym porusza się samochód.

System ten - za pomocą kamery monitorującej przestrzeń przed samochodem (kamera FSC) - rozpoznaje białe lub żółte linie pasów ruchu i w momencie określenia, że samochód może wykroczyć poza dany pas ruchu, powiadamia kierowcę komunikatem na wyświetlaczu Active Driving Display (samochody z wyświetlaczem Active Driving Display) oraz za pomocą lampki ostrzegawczej systemu LDWS, która miga i emitując sygnał ostrzegawczy systemu LDWS.

Korzystaj z systemu LDWS, jadąc po drogach z białymi lub żółtymi liniami pasów ruchu.

Patrz rozdział "Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)" na stronie 4-134.

Korzystaj z systemu LDWS, jadąc po drogach z białymi lub żółtymi liniami pasów ruchu.

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)


Lampka ostrzegawcza świeci się w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze" na stronie 4-41.

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z systemu LDWS w poniższych okolicznościach: W zależności od aktualnych warunków drogowych system może nie działać poprawnie, co może doprowadzić do wypadku.

Działanie systemu LDWS może być ograniczone: Zawsze utrzymuj kierunek jazdy używając kierownicy i ostrożnie prowadząc samochód. System nie został zaprojektowany, aby zwalniać kierowcę z konieczności skupiania uwagi, a poleganie wyłącznie na działaniu systemu LDWS może doprowadzić do wypadku. Kierowca odpowiada za właściwą zmianę pasa ruchu i inne manewry. Należy zawsze zwracać uwagę na kierunek, w jakim porusza się samochód, a także na całe otoczenie samochodu.

PRZESTROGA

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia. Jeśli wysokość samochodu lub stopień tłumienia przez zawieszenia zostanie zmieniony, system LDWS może nie działać prawidłowo.

UWAGA

W poniższych okolicznościach system LDWS może nie być w stanie wykryć prawidłowo białych lub żółtych linii wyznaczających pas ruchu i system LDWS może nie działać prawidłowo.

Kiedy system działa

1. System przechodzi w tryb gotowości po naciśnięciu wyłącznika systemu LDWS. Wówczas lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LDWS w zestawie wskaźników gaśnie.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz Active Driving Display na wyświetlaczu pokazywany jest pas jezdny (linie wyznaczające pas ruchu).

Kiedy system działa


Wskazanie na wyświetlaczu


2. Jedź samochodem na środku danego pasa ruchu, jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LDWS jest zgaszona. System zacznie działać, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz Active Driving Display na wyświetlaczu pokazywany jest pas jezdny.

Wskazanie na wyświetlaczu


System LDWS nie działa w następujących przypadkach:

UWAGA

Automatyczne wyłączanie

W poniższych przypadkach system LDWS jest wyłączany automatycznie i w zestawie wskaźników włącza się lampka ostrzegawcza systemu LDWS.

W przypadku samochodów wyposażonych w wyświetlacz Head-up na wyświetlaczu pokazywany jest pas (linie wyznaczające pas ruchu). System LDWS jest włączany automatycznie, gdy spełnione są warunki jego działania. Wówczas lampka ostrzegawcza systemu LDWS gaśnie.

Ostrzeżenie o wyłączeniu automatycznym

W przypadku wykonania poniższych czynności system LDWS określa, że kierowca zamierza dokonać zmiany pasa ruchu i ostrzeżenie systemu LDWS jest automatycznie anulowane. System LDWS jest automatycznie włączany po wykonaniu tej czynności przez kierowcę.

UWAGA

Po upłynięciu około 60 sekund od poruszenia dźwignią kierunkowskazów, ostrzeżenia systemu LDWS mogą zadziałać, jeśli samochód znajduje się blisko białej lub żółtej linii.

Wyłączanie systemu

Naciśnij wyłącznik systemu LDWS, aby wyłączyć system. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu LDWS włączy się.

W przypadku samochodów z wyświetlaczem Head-up po wyłączeniu systemu LDWS wskazanie pasa ruchu na wyświetlaczu nie jest pokazywane.


Ostrzeżenia LDWS

Jeśli system określi, że istnieje możliwość wyjechania poza dany pas ruchu, generowany jest sygnał ostrzegawczy systemu LDWS i miga lampka ostrzegawcza systemu LDWS. Należy wówczas odpowiednio poruszyć kierownicą i ustawić samochód na środku pasa ruchu.

W przypadku samochodów z wyświetlaczem Head-up, jeśli istnieje możliwość wyjechania poza dany pas ruchu, system określa kierunek ruchu pojazdu i wskazuje go na wyświetlaczu Head-up

Wskazanie na wyświetlaczu


UWAGA

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC) określa za pomocą kamery monitorującej przestrzeń przed s ...

System monitorowania martwego pola (BSM)

System monitorowania martwego pola (BSM) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru obu stron tylnej części samochodu podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecno ...

Categorie