Mazda 2: System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC) określa za pomocą kamery monitorującej przestrzeń przed samochodem (kamera FSC) warunki panujące przed nim podczas jazdy w ciemności, aby automatycznie przełączać światła przednich reflektorów między światłami drogowymi, a światłami mijania.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne" na stronie 4-40.

Podczas jazdy samochodem z prędkością około 30 km/h światła mijania przełączają się na światła drogowe, gdy przed samochodem ani na przeciwległym pasie nie ma żadnego samochodu.

System dokonuje przełączenia na światła mijania w jednej z poniższych okoliczności:

System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)


Lampka ostrzegawcza miga w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze" na stronie 4-41.

PRZESTROGA

Nie koryguj wysokości samochodu, nie modyfikuj lamp świateł przednich ani nie usuwaj kamery. W przeciwnym razie system nie będzie działał w sposób prawidłowy.

UWAGA

W poniższych okolicznościach czas, z jakim system dokonuje przełączenia świateł, zmienia się. Jeśli system nie dokonuje prawidłowego przełączenia świateł, ręcznie przełączaj światła mijania na drogowe i odwrotnie, zgodnie z widocznością i warunkami ruchu drogowego.

Jak działa system

Działanie systemu automatycznego przełączania świateł (HBC) polega na automatycznym przełączaniu świateł drogowych na mijania i odwrotnie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, a włącznik świateł przednich znajdujący się w pozycji AUTO realizuje funkcję świateł drogowych. Jednocześnie w zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu automatycznego przełączania świateł (HBC).


Na podstawie poziomu natężenia światła otoczenia system automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC) określa, czy zapadł zmrok.

UWAGA

Przełączanie ręczne

Przełączanie na światła mijania

Ustaw dźwignię w pozycji świateł mijania.

Lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu HBC gaśnie.

Przełączanie na światła drogowe

Obróć włącznik świateł w pozycję 
.

Lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu HBC gaśnie, a włącza się .


i-ACTIVSENSE

i-ACTIVSENSE to zbiorcze określenie grupy zaawansowanych systemów dbających o bezpieczeństwo i wspomagających kierowcę podczas jazdy, które ...

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (Lane Departure Warning System, w skrócie LDWS), informuje kierowcę o możliwości wykrocz ...

Categorie