Mazda 2: Czujniki radarowe (tylne)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Czujniki radarowe (tylne)

Twój samochód wyposażony jest w czujniki radarowe (tylne). Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące systemy:

Czujniki radarowe (tylne) działają, wykrywając fale radiowe odbijane od samochodu zbliżającego się z tyłu lub przeszkody, a wysyłane przez te właśnie czujniki.

Czujniki radarowe (tylne)


Czujniki radarowe (tylne) zainstalowane są wewnątrz zderzaka tylnego, jeden z prawej a drugi z lewej strony.

Aby czujniki radarowe (tylne) działały prawidłowo, powierzchnia zderzaka tylnego w pobliżu czujników radarowych (tylnych) musi być zawsze czysta. Nie naklejaj na nią żadnych elementów, np. naklejek.

Patrz rozdział "Konserwacja zewnętrzna" na stronie 6-68.

PRZESTROGA

Gdyby zderzak tylny został mocno uderzony, system może przestać działać prawidłowo.

Należy wówczas od razu wyłączyć system i poddać pojazd kontroli przez Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

Zdolność do wykrywania obiektów przez czujniki radarowe (tylne) ma pewne ograniczenia. W wymienionych poniżej przypadkach zdolność ta może być niższa i system może nie działać prawidłowo.

W poniższych okolicznościach czujniki radarowe (tylne) nie mogą wykryć obiektów lub wykrywanie ich może być utrudnione.

W nowych pojazdach czujniki radarowe (tylne) są wyregulowane dla każdego z nich w odniesieniu do samochodu obciążonego, tak aby czujniki radarowe (tylne) prawidłowo wykrywały pojazdy nadjeżdżające. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny czujniki radarowe (tylne) zostały naruszone, poddaj samochód kontroli przez Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

W sprawie napraw lub wymiany czujników radarowych (tylnych) bądź napraw, lakierowania i wymiany zderzaka, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Wyłącz system podczas holowania przyczepy lub gdy z tyłu samochodu zainstalowany jest na przykład bagażnik na rowery lub inne akcesorium. W przeciwnym razie fale radiowe emitowane z czujnika radarowego będą blokowane, powodując niewłaściwe działanie systemu.

Czujniki radarowe są regulowane właściwymi przepisami prawnymi kraju, w którym użytkowany jest samochód. W razie wyjazdu samochodem za granicę może być wymagana zgoda na ich stosowanie ze strony władz kraju, na którego teren wjeżdża samochód.

Czujnik laserowy

Czujnik laserowy systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) umieszczono w górnej części sz ...

Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE N ...

Categorie