Mazda 2: Tempomat

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj tempomatu w następujących warunkach: Użycie tempomatu zagraża bezpieczeństwu i może spowodować utratę kontroli nad samochodem w poniższych warunkach.

Przycisk sterowania tempomatem

Przycisk sterowania tempomatem


Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa)/ Lampka włączenia tempomatu (zielona)

Lampka sygnalizacyjna może
świecić dwoma kolorami.

Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa)

Lampka sygnalizacyjna włącza się na pomarańczowo po uaktywnieniu tempomatu.

Lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu (zielona)

Lampka świeci kolorem zielonym, gdy prędkość jazdy została ustawiona.

Z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Aby włączyć system, naciśnij przycisk ON/OFF. Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) włączy się.

Aby wyłączyć system, naciśnij przycisk ponownie.

Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) zgaśnie.

Bez regulowanego ogranicznika prędkości

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk ON. Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) włączy się.

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF.

Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) zgaśnie.

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłączaj tempomat, kiedy go nie używasz: Pozostawienie tempomatu w stanie gotowości gdy nie jest używany, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ możesz przypadkowo nacisnąć jeden z przycisków i niespodziewanie uruchomić sterowanie samochodu tempomatem. Może to spowodować utratę kontroli nad samochodem i wypadek.

Aby ustawić prędkość

1. (Z regulowanym ogranicznikiem prędkości) Uruchom tempomat, naciskając na przycisk ON/OFF. Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) włączy się.

(Bez regulowanego ogranicznika prędkości) Uruchom tempomat naciskając na przycisk ON. Główna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomarańczowa) włączy się.

2. Przyspiesz do prędkości, którą zamierzasz ustawić. Musi być wyższa od 25 km/h.

3. Naciśnij przycisk SET +  lub SET -  i puść go po uzyskaniu żądanej prędkości. Tempomat zostanie ustawiony w momencie naciśnięcia przycisku SET + lub SET -  .

Jednocześnie zdejmij nogę z pedału przyspieszenia. Lampka sygnalizacyjna ustawionego tempomatu (zielona) włączy się.

UWAGA

Aby zwiększyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zwiększyć prędkość używając przełącznika tempomatu

Naciśnij przycisk SET + i przytrzymaj go.

Twój samochód przyspieszy. Puść przełącznik po osiągnięciu żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk SET+  i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość.

Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zwiększenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zwiększanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku SET +

Wskazanie licznika prędkości samochodu w km/h: 1 km/h Wskazanie licznika prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał, aby przyspieszyć do żądanej prędkości. Naciśnij przycisk SET + lub SET -  i puść go natychmiast.

UWAGA

Naciśnij pedał przyspieszenia, jeśli chcesz chwilowo zwiększyć prędkość, pomimo że tempomat jest włączony.

Przyspieszenie nie będzie mieć wpływu na ustawioną prędkość ani jej nie zmieni. Zdejmij nogę z pedału przyspieszenia, aby wrócić do ustawionej prędkości.

Aby zmniejszyć prędkość jazdy, gdy tempomat jest włączony

Naciśnij przycisk SET - i przytrzymaj go.

Samochód stopniowo zwolni.

Puść przełącznik po osiągnięciu żądanej prędkości.

Naciśnij przycisk SET -  i od razu go puść, aby wyregulować ustawioną prędkość.

Wielokrotne naciśnięcie spowoduje zmniejszenie ustawionej prędkości zgodnie z ilością naciśnięć.

Zmniejszanie prędkości przez pojedyncze wciśnięcie przycisku SET -

Wskazanie licznika prędkości samochodu w km/h: 1 km/h Wskazanie licznika prędkości samochodu w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Aby przywrócić pracę tempomatu przy prędkości jazdy wyższej od 25 km/h

Jeśli wyłączyłeś system, nie korzystając z przycisku OFF (np. naciskając na pedał hamulca), a system jest nadal aktywny, ostatnio ustawiona prędkość zostanie automatycznie przywrócona, gdy zostanie naciśnięty przycisk RESUME.

Jeśli prędkość samochodu spadnie poniżej 25 km/h, zwiększ prędkość do co najmniej 25 km/h i naciśnij przycisk RESUME.

Wyłączanie tymczasowe

Aby tymczasowo wyłączyć tempomat, zastosuj jedną z metod:

Jeśli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do prędkości ustawionej wcześniej.

Wyłączanie

Z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Aby wyłączyć system, naciśnij przycisk ON/OFF.

Bez regulowanego ogranicznika prędkości

Aby wyłączyć tempomat, naciśnij przycisk OFF.

Czujniki radarowe (tylne)

Twój samochód wyposażony jest w czujniki radarowe (tylne). Czujniki radarowe (tylne) są również wykorzystywane przez następujące sy ...

System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Jeśli ciśnienie powietrza w którejkolwi ...

Categorie