Mazda 2: System monitorowania ciśnienia w oponach

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Jeśli ciśnienie powietrza w którejkolwiek oponie jest zbyt niskie, system ostrzega kierowcę włączając w zestawie wskaźników lampkę ostrzegawczą systemu kontroli ciśnienia w oponach i emitując sygnał dźwiękowy. System ten monitoruje ciśnienie w oponach w sposób pośredni, wykorzystując dane przesyłane przez czujniki prędkości kół układu ABS.

Aby umożliwić prawidłowe działanie systemu, konieczne jest jego aktywowanie przy ściśle określonych wartościach ciśnienia w oponach (wartości podane są na etykiecie ciśnienia opon). W celu wykonania aktywacji postępuj zgodnie z procedurą.

Patrz rozdział "Aktywacja Systemu monitorowania ciśnienia w oponach" na stronie 4-147.

Lampka ostrzegawcza miga w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze" na stronie 4-41.

System monitorowania ciśnienia w oponach


PRZESTROGA

UWAGA

Ponieważ system TPMS rozpoznaje drobne zmiany w stanie opony, czas emisji ostrzeżenia może być krótszy lub dłuższy w następujących przypadkach:

Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w oponach

Dla prawidłowego działania systemu w poniższych okolicznościach należy wykonać jego aktywację.

Sposób wykonania aktywacji

1. Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i zaciągnij mocno hamulec postojowy.

2. Poczekaj aż opony się ochłodzą, następnie wyreguluj ciśnienie we wszystkich czterech (4) oponach do wartości ciśnienia podanej na tabliczce ciśnienia w oponach znajdującej się na środkowym słupku po stronie kierowcy (przy otwartych drzwiach).

Patrz "Opony" na stronie 9-10.

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

4. W zaparkowanym samochodzie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET systemu monitorowania ciśnienia w oponach i sprawdź, czy lampka ostrzegawcza tego systemu w zestawie wskaźników dwukrotnie mignie oraz czy zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Sposób wykonania aktywacji


PRZESTROGA

Jeśli procedurę aktywacji wykonasz bez regulacji ciśnienia w oponach, system nie będzie w stanie wykryć normalnego ciśnienia w oponach i może nie włączać lampki ostrzegawczej systemu monitorowania ciśnienia w oponach, nawet jeśli ciśnienie będzie niskie lub włączać lampkę przy prawidłowym ciśnieniu w oponach.

Jeśli naciśniesz na przycisk podczas jazdy, aktywacja systemu nie zostanie wykonana.

Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE N ...

Filtr cząstek stałych (SKYACTIV-D 1.5)

Filtr Cząstek Stałych silników Diesla gromadzi i usuwa większość cząstek stałych (PM) z gazów spalinowych silnika Diesla. Cz& ...

Categorie