Mazda 2: System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) SCBS (Smart City Brake Support)

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) SCBS (Smart City Brake Support)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) to system, który zaprojektowano, aby ograniczyć uszkodzenia w razie kolizji poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS), gdy w czasie jazdy laserowy czujnik systemu wykryje obecność pojazdu przed samochodem użytkownika, a system określi, że kolizja z takim pojazdem jest nieunikniona. Uniknięcie kolizji może być również możliwe, gdy prędkość względna pomiędzy Twoim samochodem a pojazdem jadącym z naprzeciwka jest mniejsza od około 20 km/h.

Ponadto, gdy kierowca naciska na pedał hamulca, a system działa przy prędkości samochodu od około 4 do 30 km/h, hamulce reagują szybko i pewnie. (Wspomaganie hamowania (wspomaganie hamowania w systemie SCBS))

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) SCBS (Smart City Brake Support)


OSTRZEŻENIE

Sam system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) nie gwarantuje bezpiecznej jazdy: System SCBS nie zapewni bezpieczeństwa podczas nierozważnej jazdy, jazdy z nadmierną prędkością, jazdy zbyt blisko poprzedzającego samochodu, jazdy po śliskiej nawierzchni, pokrytej śniegiem, lodem lub wodą (obniżona przyczepność kół spowodowana warstwą wody pomiędzy oponą, a nawierzchnią drogi). Istnieje zagrożenie wypadku drogowego.

Nie polegaj całkowicie na systemie wspomagającym hamowanie (zapobiegającym kolizjom przy małej prędkości) (SCBS):

System SCBS zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.

System SCBS działa w reakcji na pojazd znajdujący się przed Twoim samochodem. System może nie być w stanie wykryć pojazdów jednośladowych lub pieszych ani zareagować na nie/nich.

Czujnik laserowy systemu SCBS umieszczono w pobliżu lusterka wstecznego.

Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu SCBS postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia: Jeśli zostanie zmieniona wysokość lub nachylenie pojazdu, system nie będzie w stanie prawidłowo rozpoznawać samochodów przed pojazdem. Może to spowodować, że system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) nie będzie działał prawidłowo lub zadziała w nieodpowiednim momencie, co może doprowadzić do poważnego wypadku.

Wyłącz system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS), podczas gdy samochód znajduje się na stanowisku diagnostycznym lub jest holowany: Wyłącz system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS), aby uniknąć mylnego działania, podczas gdy samochód znajduje się na stanowisku diagnostycznym lub jest holowany. Patrz następna strona, aby dowiedzieć się jak wyłączyć System SCBS.

Patrz rozdział "Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)" na stronie 4-132.

PRZESTROGA

UWAGA

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) nie będzie działał, jeśli kierowca będzie świadomie wykonywał czynności związane z jazdą (posługując się pedałem przyspieszenia i kierownicą).

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) zadziała w następujących okolicznościach.

  1. Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu SCBS nie świeci się.

  2. Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 4 do 30 km/h.

  3. System SCBS nie jest wyłączony.

  4. System DSC działa poprawnie.

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) wykrywa pojazd poprzedzający poprzez emitowanie wiązki laserowej bliskiej podczerwieni i odbieranie wiązki odbijanej przez odbłyśnik pojazdu z przodu, a następnie wykorzystuje ją w zakresie pomiaru. W związku z tym system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) może nie zadziałać w następujących okolicznościach:

W poniższych okolicznościach system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) może nie działać prawidłowo.

Jeśli w poniższych okolicznościach czujnik laserowy przypadkowo określi, że przed Twoim samochodem znajduje się jakiś pojazd, system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) może zadziałać.

(Manualna skrzynia biegów) Jeśli samochód zostanie zatrzymany przez działanie systemu SCBS i nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła, silnik wyłączy się.

Gdy system działa, użytkownik jest powiadamiany poprzez migającą lampkę sygnalizacyjną (czerwoną) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) oraz wyświetlacz Head-up*.

Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) włącza się, gdy system ten ma usterkę.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze" na stronie 4-41.

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Jeśli system SCBS działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga.


Wyświetlacz automatycznego działania hamulców (Samochody z wyświetlaczem Head-up)

Podczas działania hamulców wywołanego przez system SCBS lub działania wspomagania hamowania w systemie SCBS na wyświetlaczu Head-up pojawia się komunikat "SCBS Automatic Brake" ("Automatyczne hamowanie SCBS").


UWAGA

Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) można tymczasowo wyłączyć.

Gdy system SCBS jest wyłączony, lampka sygnalizacyjna systemu SCBS świeci się.


Po ponownym uruchomieniu silnika system wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) będzie znów działać.

Bez wyłącznika SCBS OFF

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.

Z wyłącznikiem SCBS OFF

Naciśnij wyłącznik SCBS OFF, aby wyłączyć system SCBS. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu SCBS w zestawie wskaźników włączy się.

Z wyłącznikiem SCBS OFF


Naciśnij wyłącznik ponownie, aby włączyć system z powrotem. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu SCBS wyłączy się.

Regulowany ogranicznik prędkości

Regulowany ogranicznik prędkości to funkcja polegająca na ograniczeniu prędkości samochodu do takiej, jaką ustawiono w systemie. Prędkoś& ...

Kamera monitorująca przestrzeń przed samochodem (Kamera FSC)

Twój samochód jest wyposażony kamerę monitorującą przestrzeń przed samochodem (FSC). Kamera FSC znajduje się przy lusterku wstecznym we ...

Categorie