Kia Rio: Phone setup (konfigurowanie telefonu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone setup (konfigurowanie telefonu)

Naciśnij klawisz
wybierz
[Phone] (Telefon) za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza Wybierz
menu za pomocą pokrętła TUNE


Phone setup


Clock settings (ustawienia zegara)

Naciśnij klawisz Wybierz [Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Cloc ...

Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

OSTROŻNIE  Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth, najpierw wymagane są procesy uwierzytelniania i podłączania. W rezul ...

Categorie