Kia Rio: Clock settings (ustawienia zegara)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Clock settings (ustawienia zegara)

Naciśnij klawisz Wybierz
[Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
lub klawisza
Wybierz menu za pomocą
pokrętła TUNE


Clock settings


Clock Settings (Ustawienia zegara)

Menu to wykorzystywane jest do ustawiania czasu.

Wybierz [Clock Settings] (Ustawienia zegara) *Ustaw za pomocą pokrętła TUNE
Wciśnij pokrętło
TUNE


Clock Settings


❈ Wyreguluj liczbę aktualnie podświetloną, aby ustawić [hour] (godzinę) i naciśnij pokrętło tune, by ustawić [minute] (minutę).

Day Settings (Ustawienia daty)

Menu to wykorzystywane jest do ustawiania daty (DD/MM/YYYY).

Wybierz [Day Settings] (Ustawienia daty) Ustaw za pomocą pokrętła

TUNE Wciśnij pokrętło
TUNE


Day Settings


❈ Wyreguluj liczbę aktualnie podświetloną, aby dokonać ustawień i naciśnij pokrętło TUNE, by przejść do następnego ustawienia. (Ustaw w kolejności Dzień/Miesiąc/Rok)

Time Format (Format czasu)

Funkcja ta jest wykorzystywana do ustawiania 12/24 godzinnego formatu czasu systemu audio.

Wybierz [Time Format] (Format czasu) Ustaw 12Hr / 24Hr za
pomocą pokrętła TUNE


Wyświetlacz zegara, gdy napięcie jest wyłączone

Wybierz [Clock Disp.(Pwr Off)] (Wyśw.zegara, (gdy napięcie jest wył.)) Ustaw
/ za pomocą
pokrętła TUNE


Automatic RDS Time (Automatyczny czas systemu RDS)

Opcja ta jest wykorzystywana do automatycznego ustawiania czasu poprzez synchronizację z RDS.

Select [Automatic RDS Time] Set through TUNE knob Wybierz [Automatic RDS Time] (Automatyczny czas systemu RDS)Ustaw /
za pomocą
pokrętła TUNE


Speed Dependent Volume Control (Sterowanie głośnością w zależności od prędkości) - SDVC

Ta funkcja jest wykorzystywana do automatycznego sterowania poziomem głośności w zależności od prędkości pojazdu. Wybierz [SDVC] Ustawia 4 ...

Phone setup (konfigurowanie telefonu)

Naciśnij klawisz wybierz [Phone] (Telefon) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE ...

Categorie