Kia Rio: Speed Dependent Volume Control (Sterowanie głośnością w zależności od prędkości) - SDVC

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Sound settings (ustawienia dźwięku) –> Speed Dependent Volume Control (Sterowanie głośnością w zależności od prędkości) - SDVC

Ta funkcja jest wykorzystywana do automatycznego sterowania poziomem głośności w zależności od prędkości pojazdu.

Wybierz [SDVC] Ustawia 4
poziomy [Off/ Low/Mid/High] za pomocą pokrętła TUNE


Speed Dependent Volume Control


Virtual Sound (Dźwięk wirtualny)

Mogą być ustawione Power Bass (Silne basy), Power Treble (Silne wysokie tony) oraz Surround (Dźwięk otoczenia). Wybierz [Virtual Sound] Wybierz menu za p ...

Clock settings (ustawienia zegara)

Naciśnij klawisz Wybierz [Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Cloc ...

Categorie