Kia Rio: Virtual Sound (Dźwięk wirtualny)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Sound settings (ustawienia dźwięku) –> Virtual Sound (Dźwięk wirtualny)

Mogą być ustawione Power Bass (Silne basy), Power Treble (Silne wysokie tony) oraz Surround (Dźwięk otoczenia).

Wybierz [Virtual Sound] Wybierz
menu za pomocą pokrętła TUNE

Ustaw / za pomocą pokrętła
TUNE

Virtual Sound


Virtual Sound


❈ Może się różnić zależnie od wybranego rodzaju systemu audio.

Audio Settings (Ustawienia systemu audio)

Menu to umożliwia ustawianie trybów 'Bass, Middle, Treble' oraz Sound Fader i Balance (Tonów niskich, Tonów średnich, Tonów wysokich oraz S ...

Speed Dependent Volume Control (Sterowanie głośnością w zależności od prędkości) - SDVC

Ta funkcja jest wykorzystywana do automatycznego sterowania poziomem głośności w zależności od prędkości pojazdu. Wybierz [SDVC] Ustawia 4 ...

Categorie