Kia Rio: Sound settings (ustawienia dźwięku)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Sound settings (ustawienia dźwięku)

Naciśnij klawisz wybierz
[Sound] (dźwięk) za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisz
Wybierz
menu za pomocą pokrętła TUNE


Ustawienia wyświetlacza

Naciśnij klawisz Wybierz [Display] za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Tryb ekranu wyskakuj ...

Audio Settings (Ustawienia systemu audio)

Menu to umożliwia ustawianie trybów 'Bass, Middle, Treble' oraz Sound Fader i Balance (Tonów niskich, Tonów średnich, Tonów wysokich oraz S ...

Categorie