Kia Rio: Ustawienia wyświetlacza

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Ustawienia wyświetlacza

Naciśnij klawisz Wybierz
[Display] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza
Wybierz menu za
pomocą pokrętła TUNE


Ustawienia wyświetlacza


Tryb ekranu wyskakującego (Pop up screen)

Przycisk [Mode Pop up] 
zmienia tryb wyboru /


Text Scroll (przewijanie tekstu)

Przycisk [Text Scroll] Ustaw
/


Song Info (Informacje dotyczące utworu)

Kiedy odtwarzasz plik MP3, wybierz żądane informacje do wyświetlania z 'Folder/File' (Folderu/Pliku) lub 'Album/Artist/Song' (Albumu/Nazwiska wykonawcy/Utworu).

Sound Settings (Ustawienia dźwięku)

Jednostka główna systemu audio

(WYSUŃ PŁYTĘ)  Powoduje wysunięcie płyty CD.  Zmienia tryby FM/AM.  Za każdym razem, gdy klawisz ten zos ...

Sound settings (ustawienia dźwięku)

Naciśnij klawisz wybierz [Sound] (dźwięk) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisz Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE ...

Categorie