Kia Rio: Jednostka główna systemu audio

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Sterowniki systemu i funkcje –> Jednostka główna systemu audio

Jednostka główna systemu audio


 1. (WYSUŃ PŁYTĘ)


❈ W trybie Setup (Konfiguracja)>Display (Wyświetlacz), wyświetlony zostanie ekran wyskakujący radia, gdy zostanie włączony przycisk [Mode Pop up] (Ekran wyskakujący trybu). Kiedy wyświetlony jest Ekran wyskakujący trybu, użyj pokrętła TUNE lub
klawiszy ~
, aby wybrać żądany tryb.


❈ W trybie Setup (Konfiguracja)>Display (Wyświetlacz), wyświetlony zostanie ekran wyskakujący radia, gdy zostanie włączony przycisk [Mode Pop up] (Ekran wyskakujący trybu). Kiedy wyświetlony jest Ekran wyskakujący trybu, użyj pokrętła TUNE lub
klawiszy ~
, aby wybrać żądany tryb.


❈ Kiedy telefon nie jest podłączony, wyświetlony zostanie ekran podłączania.

 1. ,

 1.  Pokrętło PWR/VOL
 1. ~
  (Programowanie wstępne)

Jednostka główna systemu audio


 1. /

❈ Działanie systemu audio będzie zachowane, a jedynie ekran będzie wyłączony. W stanie ekranu wyłączonego, naciśnij dowolny klawisz, aby ponownie włączyć ekran.


❈ Naciśnij ponownie klawisz ,
aby kontynuować słuchanie bieżącego utworu (pliku). 1. Wyświetla menu dla aktualnego trybu.
 2. ,

 1.  Pokrętło TUNE

Jednostka główna systemu audio 1.  ,

Sterowniki systemu i funkcje

...

Ustawienia wyświetlacza

Naciśnij klawisz Wybierz [Display] za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Tryb ekranu wyskakuj ...

Categorie