Kia Rio: Audio Settings (Ustawienia systemu audio)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Sound settings (ustawienia dźwięku) –> Audio Settings (Ustawienia systemu audio)

Menu to umożliwia ustawianie trybów 'Bass, Middle, Treble' oraz Sound Fader i Balance (Tonów niskich, Tonów średnich, Tonów wysokich oraz Strojenia dźwięku głośników przód-tył oraz Strojenia dźwięku głośników strony lewej i prawej samochodu).

Wybierz [Sound Settings] (Ustawienia dźwięku) Wybierz menu za pomocą
pokrętła TUNE Obracaj pokrętło

TUNE w lewo/w prawo by ustawić dźwięk

❈ Return (Powrót): W czasie regulacji wartości, ponowne wciśnięcie pokrętła TUNE przywraca menu
macierzyste.Sound settings (ustawienia dźwięku)

Naciśnij klawisz wybierz [Sound] (dźwięk) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisz Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE ...

Virtual Sound (Dźwięk wirtualny)

Mogą być ustawione Power Bass (Silne basy), Power Treble (Silne wysokie tony) oraz Surround (Dźwięk otoczenia). Wybierz [Virtual Sound] Wybierz menu za p ...

Categorie