Kia Rio: Phone List (Lista telefonów)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone setup (konfigurowanie telefonu) –> Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów.

Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ].


Phone List


Wybierz żądaną nazwę, aby skonfigurować wybrany telefon.

Wybierz [Phone List] Wybierz
telefon przenośny za pomocą pokrętła TUNE
Wybierz [Connect Phone]
(Podłącz telefon)

Phone List


 1. Wybierz telefon przenośny, który nie jest aktualnie podłączony.
 2. Podłącz wybrany telefon przenośny.
 3. Wyświetlane jest Connection completion (Podłączanie zakończone).

❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wybierz nowy telefon do podłączenia.

Phone List


Wybierz [Phone List] Wybierz
telefon przenośny za pomocą pokrętła TUNE
Wybierz [Disconnect Phone]
(Odłącz telefon)

 1.  Wybierz aktualnie podłączony telefon przenośny.
 2.  Odłącz wybrany telefon przenośny.
 3.  Wyświetlane jest Disconnection completion (Odłączanie zakończone).

skojarzonych telefonów przenośnych.

Wybierz [Phone List] Wybierz
[Priority] (Priorytet) za pomocą pokrętła TUNE
Wybierz Priorytet
nr 1 telefonu przenośnego

 1.  Wybierz [Priority].
 2.  Spośród skojarzonych telefonów, wybierz żądany telefon dla priorytetu o numerze 1.
 3.  Wyświetlana będzie zmieniona kolejność priorytetowa.

❈ Kiedy tylko kolejność połączeń (Priorytetu) zostanie zmieniona, podłączony będzie nowy telefon przenośny o numerze priorytetu 1.

Wybierz [Phone List] Wybierz
telefon przenośny za pomocą pokrętła
TUNE Wybierz [Delete] (Usuń)


 1.  SWybierz żądany telefon przenośny.
 2.  Usuń wybrany telefon przenośny.
 3.  Wyświetlane jest Deletion completion (Usuwanie zakończone).

❈ Kiedy podejmuje się próbę usunięcia aktualnie podłączonego telefonu, telefon jest najpierw odłączany.

OSTROŻNIE
 •  Kiedy kasujesz telefon przenośny, kontakty telefonu przenośnego będą również usunięte.
 •  Dla zapewnienia stabilnej komunikacji Bluetooth Wireless Technology, usuń telefon przenośny z systemu audio i usuń system audio z telefonu przenośnego.

Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

OSTROŻNIE  Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth, najpierw wymagane są procesy uwierzytelniania i podłączania. W rezul ...

Contacts Download (Pobieranie kontaktów)

Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania kontaktów i historii połączeń do systemu audio. Wybierz [Contacts Download] (Pobieranie kontaktów) ...

Categorie