Kia Rio: Contacts Download (Pobieranie kontaktów)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone setup (konfigurowanie telefonu) –> Contacts Download (Pobieranie kontaktów)

Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania kontaktów i historii połączeń do systemu audio.

Wybierz [Contacts Download] (Pobieranie kontaktów) Wybierz za
pomocą pokrętła TUNE


OSTROŻNIE
  •  Funkcja pobierania kontaktów może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych.
  •  Jeżeli w trakcie operacji Pobierania kontaktów wykonywane będą inne operacje, pobieranie kontaktów zostanie przerwane. Kontakty już pobrane będą zapisane do pamięci.
  •  Kiedy ma miejsce Pobieranie nowych kontaktów, przed rozpoczęciem pobierania, należy usunąć wszystkie kontakty wcześniej zapisane w pamięci.

Auto Download (Pobieranie automatyczne)

Kiedy ma miejsce podłączanie telefonu przenośnego, możliwe jest automatyczne pobieranie nowych kontaktów i historii połączeń.

Wybierz [Auto Download] (Pobieranie automatyczne) Ustaw
/
za pomocą pokrętła TUNE


Audio Streaming (Pobieranie strumieni danych audio)

Piosenki (pliki) zapisane w telefonie przenośnym Bluetooth Wireless Technology mogą być odtwarzane przez system audio.

Wybierz [Audio Streaming] (Pobieranie strumieni danych audio) Ustaw
/
za pomocą pokrętła
TUNE

OSTROŻNIE
  •  Funkcja Pobieranie strumieni danych audio Bluetooth Wireless Technology systemu audio może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych.

Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Może ona być wykorzystywana do ustawiania głośności swojego głosu, którą będzie słyszeć druga strona, przy włączonym trybie głośnomówiącym połączenia Bluetooth Wireless Technology.

Wybierz [Outgoing Volume] (Głośność połączenia wychodzącego) Ustaw za pomocą
pokrętła TUNE
❈ Nawet w trakcie połączenia, głośność może być zmieniana przez użycie klawisza .


Bluetooth Wireless Technology System Off (Wyłączenie systemu Bluetooth)

Funkcja ta jest wykorzystywana wtedy, kiedy nie chcemy korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology.

Wybierz [Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth) Ustaw za pomocą pokrętła TUNE
❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wyłącz system Bluetooth Wireless Technology.

Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów. Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ]. Wybierz & ...

Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

Aby korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology, kiedy system jest aktualnie wyłączony, wykonaj poniższe kroki.  Key Włączanie Bluet ...

Categorie