Kia Rio: Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone setup (konfigurowanie telefonu) –> Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

Aby korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology, kiedy system jest aktualnie wyłączony, wykonaj poniższe kroki.

Naciśnij klawisz Wybierz
[Phone] (telefon) za pomocą pokrętła TUNE lub klawiszem


 1.  Wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy włączyć Bluetooth Wireless Technology.
 2.  Wybierz na ekranie,
  aby włączyć Bluetooth Wireless Technology i wyświetl wskazówkę.

❈ Jeśli system Bluetooth jest włączony, będzie on automatycznie próbował połączyć się z ostatnio połączonym systemem Bluetooth Wireless Technology telefonu przenośnego.

OSTROŻNIE
 •  W niektórych telefonach przenośnych połączenie Bluetooth Wireless Technology może zostać na chwilę przerwane.

  Aby spróbować ponownie, wykonaj kolejne kroki.

 1.  Włącz funkcję Bluetooth Wireless Technology za pomocą włączenia/wyłączenia telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.
 2.  Włącz/wyłącz zasilanie telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.
 3.  Wyjmij całkowicie baterię z telefonu przenośnego, ponownie uruchom system, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
 4.  Ponownie uruchom system audio i spróbuj połączyć się ponownie
 5.  Usuń wszystkie skojarzone urządzenia w swoim telefonie przenośnym i w systemie audio, i ponownie wykonaj kojarzenie do korzystania.

Contacts Download (Pobieranie kontaktów)

Funkcja ta wykorzystywana jest do pobierania kontaktów i historii połączeń do systemu audio. Wybierz [Contacts Download] (Pobieranie kontaktów) ...

System settings (ustawienia systemu)

Naciśnij klawisz Wybierz [System] za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Memory Information (Infor ...

Categorie