Kia Rio: System settings (ustawienia systemu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> System settings (ustawienia systemu)

Naciśnij klawisz Wybierz
[System] za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za
pomocą pokrętła TUNE


System settings


Memory Information (Informacje odnośnie pamięci)

Wyświetla aktualnie wykorzystywaną pamięć oraz całkowitą pojemność pamięci systemu.

Wybierz [Memory Information] (Informacje odnośnie pamięci) OK Aktualnie wykorzystywana pamięć wyświetlana jest z lewej strony, podczas gdy całkowita pojemność pamięci systemu wyświetlana jest z prawej strony.

Memory Information


Language (Język)

Menu to jest wykorzystywane do ustawiania języka wyświetlacza i języka rozpoznawania głosu.

Wybierz [Language] (Język). Ustaw za pomocą pokrętła TUNE

Language


❈ Po zmianie języka system będzie zainicjowany ponownie.

❈ Obsługa języka poprzez region

Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

Aby korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology, kiedy system jest aktualnie wyłączony, wykonaj poniższe kroki.  Key Włączanie Bluet ...

Radio

Zmiana trybu RADIA Nacisnąć klawisz , aby zmieniać tryb w kolejności FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.  Kiedy napięci ...

Categorie