Kia Rio: Radio

Zmiana trybu RADIA

Zmiana trybu RADIA


Nacisnąć klawisz , aby
zmieniać tryb w kolejności FM1 ➟ FM2 ➟ FMA ➟ AM ➟ AMA.

Regulacja głośności

Aby regulować głośność obracaj pokrętło VOL w lewo/w prawo.

SEEK (WYSZUKIWANIE RADIOSTACJI)

Naciśnij klawisz ,


Preset SEEK (Wyszukiwanie i wstępne programowanie radiostacji)

Naciśnij klawisz
~


SCAN (SKANOWANIE)

Naciśnij klawisz


Naciśnij klawisz


Traffic Announcement (TA) (Komunikaty o ruchu drogowym)

Krótkie wciśnięcie klawisza (poniżej 0,8 sekundy): Ustaw tryb /
Traffic
Announcement (TA) (Komunikaty o ruchu drogowym)

Wybieranie za pomocą ręcznego przeszukiwania

Aby regulować częstotliwość obracaj pokrętło TUNE w lewo/w prawo.


Przycisk PTY w górę/w dół

MENU

Pod klawiszem zawarte są
funkcje A.Store (Automatyczne zapisywanie) i Info (Informacje).

MENU


Przycisk AST (Auto Store) (automatycznego zapisywania do pamięci)

Naciśnij klawisz Ustaw [ AST] za pomocą pokrętła TUNE lub
klawisza .


Wybierz AST (automatyczne zapisywanie do pamięci), aby zapisać w pamięci ~
częstotliwości o najlepszym odbiorze, pod klawiszami wstępnego programowania.

Jeśli nie odebrano żadnych częstotliwości, wtedy odtwarzana będzie częstotliwość ostatnio odbieranej stacji.

❈ Zapisuje jedynie do wstępnie zaprogramowanych pamięci ~
trybów FMA lub AMA.

AF (alternatywna częstotliwość)

Naciśnij klawisz Ustaw [ 2 AF]
za pomocą pokrętła TUNE lub
klawisza .


Opcja alternatywna częstotliwość może być włączana lub wyłączana.

Region

Naciśnij klawisz Ustaw [3
Region] za pomocą pokrętła TUNE
lub klawisza .


Opcja Region może być włączana lub wyłączana.

News (Wiadomości)

Naciśnij klawisz Ustaw [4
News] (Wiadomości) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza
.


Opcja News (Wiadomości) może być włączana lub wyłączana.

Info Volume (Głośność informacji)

Głośność informacji odnosi się do głośności dźwięku przy odbiorze Wiadomości (News) lub Informacji o ruchu drogowym (Traffic information).

Głośność informacji może być sterowana poprzez obracanie pokrętła VOL w
lewo/w prawo w chwili, gdy odtwarzane są wiadomości lub informacje o ruchu drogowym.

❈ AF, Region i News są menu Radia RDS.

Pielęgnacja płyt

UWAGA - Odtwarzanie niekompatybilnych płyt Audio CD zabezpieczonych przed kopiowaniem Niektóre płyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem, które nie odpowiadają międzynarodowym standardom płyt audio CD (Czerwona Księga), mogą nie być odtwarzane przez zestaw audio samochodu. Prosimy zwrócić uwagę, że niezdolność prawidłowego odtwarzania płyt CD zabezpieczonych przed kopiowaniem może oznaczać, że uszkodzona jest płyta CD, a nie odtwarzacz płyt CD.

UWAGA: Kolejność odtwarzania plików (folderów) :

 1.  Kolejność odtwarzania piosenek: 1 do 14 kolejno.
 2.  Kolejność odtwarzania folderu:

❋ Jeśli w folderze nie ma żadnej piosenki, folder ten nie będzie wyświetlany.

Pielęgnacja płyt


Pielęgnacja płytOSTROŻNIE DO KORZYSTANIA Z URZąDZENIA USB
 •  Aby korzystać z zewnętrznego urządzenie USB należy się upewnić, czy podczas uruchamiania silnika, urządzenie to nie jest podłączone. Podłącz urządzenie po uruchomieniu silnika.
 •  Jeśli silnik zostanie uruchomiony, gdy urządzenie USB jest podłączone, może to spowodować uszkodzenie tego urządzenia. (Urządzenia pamięci USB flash są bardzo czułe na udar napięcia elektrycznego.)
 •  Jeśli silnik zostanie uruchomiony lub wyłączony w momencie, gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie USB, urządzenie to może przestać działać.
 •  Urządzenie może nie odtworzyć nieoryginalnych plików MP3 lub WMA.
 1. Urządzenie odtwarza jedynie pliki MP3 ze współczynnikiem kompresji od 8 kb/s do 320 kb/s.
 2. Urządzenie odtwarza jedynie pliki muzyczne WMA ze współczynnikiem kompresji od 8 kb/s do 320 kb/s.
 • Podczas podłączania i odłączania zewnętrznego urządzenia USB należy przestrzegać środków ostrożności związanych z elektrycznością statyczną.
 •  Zakodowany ODTWARZACZ MP3 nie zostanie wykryty.
 •  Zależnie od stanu zewnętrznego urządzenia USB, po podłączeniu urządzenie takie może nie zostać wykryte.
 •  Jeśli ustawienie sformatowanego bajta/sektora zewnętrznego urządzenia USB nie wynosi 512 BAJTÓW lub 2048 BAJTÓW, urządzenie to może nie zostać wykryte.
 •  Należy używać wyłącznie urządzeń USB sformatowanych w systemie FAT 12/16/32.
 •  Urządzenia USB nie posiadające uwierzytelnienia USB IF mogą nie być wykrywane.
 • Należy uważać, by końcówka połączeniowa USB nie miała styczności z ciałem ludzkim, ani żadnym przedmiotem.
 •  Jeśli w krótkim czasie podłącza się i odłącza kilkakrotnie urządzenie USB, może dojść do jego uszkodzenia.
 •  Podczas podłączania lub odłączania urządzenia USB można usłyszeć nietypowy dźwięk.
 •  Jeśli zewnętrzne urządzenie USB zostanie odłączone w chwili, gdy trwa odtwarzanie w trybie USB, urządzenie to może zostać uszkodzone lub może zacząć działać nieprawidłowo. Z tego względu zewnętrzne urządzenie USB należy odłączać, gdy system audio jest wyłączony lub w innym trybie. (np. Radio lub CD)
 •  Zależnie od rodzaju i pojemności zewnętrznego urządzenia USB lub rodzaju plików na nim zapisanych, rozpoznanie go może zająć różną ilość czasu.
 •  Urządzenia USB nie należy wykorzystać w innym celu, niż odtwarzanie plików muzycznych.
 • Nie jest obsługiwane odtwarzanie filmów za pośrednictwem USB.
 •  Używanie akcesoriów USB takich, jak ładowarka lub grzejnik wykorzystujące USB I/F może obniżyć wydajność lub spowodować wystąpienie błędów.
 •  Jeśli wykorzystywane są urządzenia USB takie, jak koncentrator USB zakupiony osobno, mogą one nie zostać wykryte przez system audio pojazdu. W tym przypadku, urządzenie USB należy podłączyć do końcówki multimedialnej pojazdu bezpośrednio.
 •  Jeśli urządzenie USB podzielone jest na napędy logiczne, system audio pojazdu wykryje jedynie pliki muzyczne znajdujące się na napędzie posiadającym najwyższy priorytet.
 •  Urządzenia takie, jak Odtwarzacz MP3 / Telefon komórkowy / Aparat cyfrowy mogą nie zostać wykryte przez standardowy USB I/F.
 • Ładowanie za pomocą urządzenia USB może nie być obsługiwane w przypadku niektórych urządzeń przenośnych.
 •  Nie są obsługiwane USB HDD lub typy USB, które są podatne na usterki podłączania w czasie drgań pojazdu. (typ i-stick)
 •  Pewnie niestandardowe urządzenia USB (USB Z OSŁONĄ METALOWĄ) mogą być nie wykrywane.
 •  Pewne czytniki pamięci flash USB (takie, jak CF, SD, micro SD itp.) lub urządzenia typu zewnętrznego dysku twardego mogą być nie wykrywane.
 •  Pliki muzyczne chronione przez DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT - cyfrowe zarządzanie prawami) nie są wykrywane.
 •  Korzystanie z nich może spowodować utratę danych zapisanych w pamięci urządzenia USB.
 •  Należy zawsze wykonywać kopię zapasową ważnych danych na osobistym urządzeniu do przechowywania danych.
 • Należy unikać używania produktów USB wyposażonych w pamięć, które mogą być wykorzystywane jako breloczki lub akcesoria telefonów komórkowych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie gniazda USB. Należy pamiętać, by używać wyłącznie produktów wyposażonych w złącze wtykowe takiego typu, jaki został przedstawiony na ilustracji poniżej.

UWAGA DO KORZYSTANIA Z URZąDZENIA IPOD

DO KORZYSTANIA Z URZąDZENIA IPOD
 •  Kiedy urządzenie iPod podłączane jest za pomocą kabla zasilania iPod, należy całkowicie wsunąć złącze do gniazda multimediów.

  Jeśli złącze nie będzie całkowicie włożone, komunikacja między iPod i audio może zostać przerwana.

 •  Gdy efekty dźwiękowe zostaną ustawione zarówno w urządzeniu iPod, jak i w systemie audio, mogą one nałożyć się na siebie i pogorszyć jakość dźwięku lub zniekształcić go.
 •  Jeśli regulowany jest poziom głośności systemu audio, należy wyłączyć korektor graficzny iPoda, a jeśli używany jest korektor graficzny urządzenia iPod, powinien zostać wyłączony korektor systemu audio.
 •  Kiedy korzysta się z urządzenia iPod za pośrednictwem systemu audio samochodu, należy odłączyć kabel iPod od urządzenia iPod. W przeciwnym razie, iPod może pozostawać w trybie akcesoriów i może nie działać prawidłowo.

UWAGA DO KORZYSTANIA Z MY MUSIC (MOJEJ MUZYKI)

UWAGA DO KORZYSTANIA Z AUX (GNIAZDA URZąDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH)

System settings (ustawienia systemu)

Naciśnij klawisz Wybierz [System] za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Memory Information (Infor ...

Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My music

Naciśnij klawisz , aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. Na ekranie wyświetlona jest nazw ...

Categorie