Kia Rio: Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Phone setup (konfigurowanie telefonu) –> Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

OSTROŻNIE
  •  Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth, najpierw wymagane są procesy uwierzytelniania i podłączania. W rezultacie, nie możesz kojarzyć telefonu przenośnego podczas jazdy samochodem. W pierwszej kolejności przed korzystaniem z telefonu musisz zaparkować pojazd.

Wybierz [Pair Phone] (Kojarzenie telefonu) Ustaw za pomocą pokrętła
TUNE


Pair Phone


  1. Szukaj nazwy urządzenia, takiej jak wyświetlona na telefonie przenośnym i podłącz telefon.
  2. Wprowadź kod przejścia wyświetlony na ekranie. (Kod przejścia: 0000)

❈ Nazwa urządzenia i kod przejścia będą wyświetlone na ekranie w ciągu maksimum 3 minut. Jeżeli kojarzenie nie zostanie zakończone w ciągu 3 minut, proces kojarzenia telefonu przenośnego będzie anulowany automatycznie.

  1.  Wyświetlane jest Pairing completion (Kojarzenie zakończone).

❈ W niektórych telefonach przenośnych, kojarzenie będzie wykonywane automatycznie poprzez połączenie.

❈ Możliwe jest skojarzenie maksymalnie 5 telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology.

Phone setup (konfigurowanie telefonu)

Naciśnij klawisz wybierz [Phone] (Telefon) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE ...

Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów. Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ]. Wybierz & ...

Categorie