Fiat Punto: Systemy ochronne dla dzieci

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy ochronne dla dzieci

Konserwacja pasów bezpieczeñstwa

Aby prawidłowo używać pasów bezpieczeństwa, należy przestrzegać skrupulatnie następujących ostrzeżeń: należy ...

Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony, w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżowaæ na siedz¹co i stosowaæ odpowiednie systemy ochronne, ...

Categorie