Fiat Punto: Instalacja fotelika uniwersalnego z pasami bezpieczeñstwa

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy ochronne dla dzieci –> Instalacja fotelika uniwersalnego z pasami bezpieczeñstwa

Foteliki typu uniwersalnego, które mocowane są tylko pasami bezpieczeństwa, posiadają homologację w oparciu o normę EKG R44 i podzielone są na różne grupy wagowe.

OSTRZEŻENIE Rysunki przedstawiono jedynie orientacyjnie dla celów montażowych. Fotelik należy montować zgodnie z obowiązkowo dołączoną do niego instrukcją.

GRUPA 0 i 0+

Dzieci o wadze do 13 kg powinny być przewożone tyłem do kierunku jazdy w foteliku jak ten, który przedstawiono na rys. 52, który - dzięki temu, iż podtrzymuje głowę - nie powoduje przeciążenia szyi w przypadku nagłego hamowania.

Tego typu fotelik jest przytrzymywany pasami bezpieczeństwa samochodu, jak wskazano na rys. 52 i powinien utrzymywać dziecko własnymi wbudowanymi pasami.

GRUPA 0 i 0+


Grupa 1

Począwszy od 9 do 18 kg wagi dzieci mogą być przewożone zwrócone przodem do kierunku jazdy rys. 53.

Grupa 1


Grupa 2

Dzieci o wadze od 15 do 25 kg mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 54.

W tym przypadku foteliki pełnią jedynie funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa bezpieczeństwa, tak aby odcinek przekątny pasa bezpieczeństwa przylegał do klatki piersiowej, a nie do szyi, a odcinek poziomy pasa przylegał do bioder, a nie do brzucha dziecka.

Grupa 2


Grupa 3

Dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg istnieją odpowiednie systemy podwyższające, które umożliwiają prawidłowe ustawienie pasa bezpieczeństwa.

Na rysunku rys. 55 pokazano przykład poprawnego umieszczenia dziecka na tylnym siedzeniu.

Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak osoby dorosłe.

Grupa 3


Bezpieczne przewożenie dzieci

W celu zwiększenia ochrony, w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżowaæ na siedz¹co i stosowaæ odpowiednie systemy ochronne, ...

Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików uniwersalnych

Samochód jest zgodny z nową Dyrektywą Europejską 2000/3/WE, która reguluje montowalność fotelików dla dzieci na różnych ...

Categorie