Fiat Punto: Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików isofix

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy ochronne dla dzieci –> Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików isofix

W poniższej tabeli, zgodnie z europejskimi przepisami EKG 16, wskazano możliwość instalacji fotelików ISOFIX na siedzeniach wyposażonych w specyficzne mocowania.

Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików isofix


IL = do specyficznych systemów typu Isofix, chroniących dzieci i posiadających homologację dla danego typu samochodu.

(*)= do specyficznych systemów typu Isofix, chroniących dzieci i posiadających homologację dla danego typu samochodu. Możliwy jest montaż fotelika po przesunięciu do przodu siedzenia przedniego.

IL= do specyficznych systemów typu Isofix, chroniących dzieci i posiadających homologację dla danego typu samochodu.

IUF = do systemów zabezpieczających dzieci Isofix, ustawionych przodem do kierunku jazdy, klasy uniwersalnej (wyposażonych w trzecie mocowanie górne), homologowanych do użycia w tej grupie wagowej.

Podstawowe uwagi, jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie przewozić dzieci

UWAGA

79) POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO: Gdy przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, na siedzeniu pasażera przedniego nie należy montować fotelików dziecięcych, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły zderzenia.

Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia.

80) O obowiązku wyłączenia poduszki powietrznej, jeśli instalowany jest fotelik dla dziecka odwrócony tyłem do kierunku jazdy, świadczy odpowiedni symbol podany na etykiecie przyklejonej do daszka przeciwsłonecznego. Należy zawsze postępować zgodnie z informacjami widniejącymi na daszku przeciwsłonecznym (patrz opis w sekcji "Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (SRS) - Poduszki powietrzne").

81) W razie konieczności przewożenia dziecka na siedzeniu przednim po stronie pasażera, w foteliku ustawionym przeciwnie do kierunku jazdy, poduszki powietrzne po stronie pasażera, przednią i boczną (Side bag), należy wyłączyć za pomocą Menu głównego wyświetlacza i upewnić się, czy dezaktywacja nastąpiła, o czym informuje świecąca się w środkowej części deski rozdzielczej lampka sygnalizacyjna .

Ponadto siedzenie pasażera powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

82) Nie należy poruszać siedzeniem przednim lub tylnym, gdy siedzi na nim dziecko lub umieszczony jest na nim fotelik z dzieckiem.

83) Nieprawidłowy montaż fotelika dziecięcego może uniemożliwić działanie systemu ochronnego. W razie wypadku bowiem fotelik może poluzować się i dziecko może odnieść poważne, a nawet śmiertelne obrażenia ciała. W zakresie instalacji systemu ochronnego dla dziecka (również niemowlęcia) należy postępować ściśle według instrukcji podanych przez Producenta.

84) Gdy system ochronny dla dziecka nie jest stosowany, należy umocować go pasem bezpieczeństwa lub za pomocą mocowań ISOFIX bądź wyjąć go z samochodu. Nie należy pozostawiać go nieumocowanego we wnętrzu samochodu.

Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której w razie nagłego hamowania lub zderzenia fotelik mógłby spowodować obrażenia pasażerów.

85) Po zainstalowaniu fotelika dla dziecka nie należy przesuwać siedzenia: przed jakąkolwiek regulacją siedzenia należy zawsze zdjąć najpierw z niego fotelik dziecięcy.

86) Należy zawsze upewnić się, że taśma pasa bezpieczeństwa nie przechodzi pod ramionami lub za plecami dziecka. W razie wypadku pas bezpieczeństwa nie będzie w stanie przytrzymać dziecka i istnieje ryzyko spowodowania poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała dziecka. Dziecko powinno więc zawsze prawidłowo zapinać własny pas bezpieczeństwa.

87) Nie należy używać tego samego mocowania dolnego do instalacji kilku systemów ochronnych dla dzieci.

88) Jeśli dany fotelik ISOFIX typu uniwersalnego nie jest umocowany wszystkimi trzema mocowaniami, fotelik taki nie będzie w stanie ochronić dziecka we właściwy sposób. W razie wypadku dziecko mogłoby odnieść poważne, a nawet śmiertelne obrażenia.

89) Fotelik można montować tylko wówczas, gdy samochód stoi. Fotelik jest poprawnie zamocowany w obejmach wówczas, gdy słychać dźwięki zatrzaśnięcia, które potwierdzają prawidłowe zamocowanie. Należy jednak przestrzegać instrukcji montażu, demontażu i ustawienia fotelika, którą producent zobowiązany jest dołączyć do fotelika.

Instalacja fotelika isofix

Samochód wyposażony jest w system mocowań ISOFIX, nowy europejski standard, który pozwala na szybki, łatwy i bezpieczny montaż fotelika dla dz ...

Uzupełniający system bezpieczeñstwa biernego (srs) - poduszki powietrzne

Samochód wyposażony jest w następujące elementy: przednia poduszka powietrzna dla kierowcy; przednia poduszka powietrzna dla pasażera; podus ...

Categorie