Fiat Punto: Instalacja fotelika isofix

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy ochronne dla dzieci –> Instalacja fotelika isofix

Samochód wyposażony jest w system mocowań ISOFIX, nowy europejski standard, który pozwala na szybki, łatwy i bezpieczny montaż fotelika dla dziecka.

System ISOFIX pozwala na montaż systemów ochronnych dla dzieci ISOFIX, bez konieczności użycia pasów bezpieczeństwa samochodu, a mocując fotelik bezpośrednio do trzech mocowań występujących w samochodzie. Na różnych miejscach tego samego samochodu możliwy jest montaż mieszany fotelików tradycyjnych i fotelików ISOFIX.

Aby zainstalować fotelik ISOFIX, należy umocować go za pomocą specjalnych metalowych pierścieni dolnych A rys.

56 między siedziskiem a oparciem siedzenia tylnego, a następnie umocować pasek górny (dostępny razem z fotelikiem) do specjalnego uchwytu B rys. 57 za oparciem siedzenia, tuż za fotelikiem. Możliwy jest montaż mieszany fotelików tradycyjnych i fotelików Isofix typu "Uniwersalnego".

Na rysunku rys. 58 przedstawiono orientacyjnie przykład fotelika ISOFIX typu uniwersalnego dla grupy wagowej 1.

Instalacja fotelika isofix


OSTRZEŻENIE rys. 58 stanowi orientacyjne odniesienie w zakresie montażu. Fotelik należy montować zgodnie z obowiązkowo dołączoną do niego instrukcją.

UWAGA W przypadku stosowania fotelika dziecięcego ISOFIX typu uniwersalnego można używać wyłącznie fotelików z homologacją EKG R44 "ISOFIX Universal" (R44/03 lub późniejszymi aktualizacjami).

Instalacja fotelika isofix


Dla innych grup wagowych przeznaczony jest fotelik ISOFIX typu specyficznego, którego można użyć tylko wówczas, gdy jest odpowiednio przebadany doświadczalnie dla tego typu samochodu (patrz lista samochodów załączona do fotelika).

OSTRZEŻENIE Tylne środkowe miejsce (dla wersji, gdzie przewidziano) oraz siedzenie pasażera przedniego nie są przystosowane do montażu żadnego typu fotelików Isofix.

Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików uniwersalnych

Samochód jest zgodny z nową Dyrektywą Europejską 2000/3/WE, która reguluje montowalność fotelików dla dzieci na różnych ...

Dostosowanie siedzeñ pasażerów do użycia fotelików isofix

W poniższej tabeli, zgodnie z europejskimi przepisami EKG 16, wskazano możliwość instalacji fotelików ISOFIX na siedzeniach wyposażonych w specyf ...

Categorie